Universiteti “Kadri Zeka” bashkorganizator i manifestimit tradicional kulturor, letrar e shkencor “Takimet e Dom Mikelit”
Shtator 21, 2017 MË SHUMË
Blerina Ajvazi është kthyer nga Korea e Jugut ku ka përfaqësuar Kosovën në Samitin e Promovimit të Paqes
Shtator 21, 2017 MË SHUMË
Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të enjten
Shtator 20, 2017 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” ka hapur konkurs për studime master
Shtator 18, 2017 MË SHUMË
UKZ dhe prodhuesit e verërave të Kosovës fitojnë dy vende në garë ndërkombëtare
Shtator 18, 2017 MË SHUMË
Ftesë për aplikim në Konferencën Ndërkombëtare: “Knowledge Based Society as a Strategy for Faster Economic Growth”
Shtator 16, 2017 MË SHUMË
Në Fakultetin e Edukimit dhe Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Kadri Zeka” janë mbajtur sot provimet pranuese për studime baçlor
Shtator 16, 2017 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Shtatorit 2017
Shtator 16, 2017 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Edukimit në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Shtatorit 2017
Shtator 16, 2017 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin Juridik në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Shtatorit 2017
Shtator 16, 2017 MË SHUMË
Menaxhmenti i UKZ-së vizitoi njësitë akademike ku u mbajt provimi pranues për studentë të rinj
Shtator 16, 2017 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Shtatorit 2017
Shtator 15, 2017 MË SHUMË