Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

Janar 30, 2023

UKZ nderon me çmimin “Doctor Honoris Causa” Lukas Mandl


Më shumë

UKZ nesër do ta nderojë me çmimin “Doctor Honoris Causa” z. Lukas Mandl

Janar 26, 2023 Më shumë

Në UKZ është realizuar vizita monitoruese në kuadër të Projektit ResearchCult

Janar 24, 2023 Më shumë

Heras Plus do të mbështes UKZ-në rreth vlerësimit të tregut të punës karshi programeve studimore

Janar 23, 2023 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

Statuti i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Shkurt 2, 2022 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
PLANI STRATEGJIK I UKZ 2017-2022 (rishikuar në vitin 2020)
Janar 12, 2021 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

Prill 2, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF