Shfleto, kemi akoma për ju!

Fakulteti i Edukimit

Programi Fillor dhe Programi Parafillor

Më shumë

Fakulteti Juridik

Fakulteti Juridik në Gjilan ka filluar së funksionuari nga 1 tetori i vitit 2010

Më shumë

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik ne kuader te UGj-se ka filluar punen me 1/10/2013 ne tri drejtime:

Më shumë

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Më shumë

Lajmet

Shtator 24, 2018

Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të mërkurën , më 26.09.2018


Më shumë

Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati plotësues për vitin akademik 2018/2019

Shtator 24, 2018 Më shumë

Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin Juridik në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati plotësues për vitin akademik 2018/2019

Shtator 24, 2018 Më shumë

Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Edukimit në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati plotësues për vitin akademik 2018/2019

Shtator 24, 2018 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

Statuti i Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan
Qershor 20, 2017 Më shumë
Rregullore për Kodin e Etikës në UKZ
Qershor 17, 2017 Më shumë
Strategjia zhvillimore dhe plani i veprimit i UKZ 2017-2022
Maj 11, 2017 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

Dhjetor 5, 2017

Kalendari Akademik 2017 – 2018
SHKAKRO FORMATIN PDF