Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

Dhjetor 1, 2021

UKZ pjesë e punëtorisë “Rritja e Kulturës Kërkimore në Arsimin e Lartë në Kosovë”


Më shumë

Fakulteti Juridik i UKZ-së ka mbajtur ushtrim praktik për studentët “Këqyrja e vendit të ngjarjes”

Dhjetor 1, 2021 Më shumë

UKZ ka filluar përgatitjet për organizimin e Konferencës vjetore

Nëntor 30, 2021 Më shumë

UKZ pjesëmarrëse në tryezën e organizuar nga OSBE, “Praktika gjyqësore në rastet që përfshijnë viktima të ndjeshme”

Nëntor 30, 2021 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

STATUTI I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
PLANI STRATEGJIK I UKZ 2017-2022 (rishikuar në vitin 2020)
Janar 12, 2021 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

Prill 2, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF