Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

Gusht 3, 2021

Rektori i UKZ-së ka dorëzuar kryesimin e Konferencës së Rektorëve tek Rektori i UIBM-së


Më shumë

RI/AKREDITOHET UKZ DHE NËNTË PROGRAME STUDIMORE

Korrik 28, 2021 Më shumë

Universiteti Publik “Kadri Zeka” riakreditohet në nivel institucional

Korrik 27, 2021 Më shumë

KD i UKZ-së ka bërë verifikimin e anëtarëve të rinj të emëruar nga MAShTI

Korrik 27, 2021 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

STATUTI I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
PLANI STRATEGJIK I UKZ 2017-2022 (rishikuar në vitin 2020)
Janar 12, 2021 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

Prill 2, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF