Shfleto, kemi akoma për ju!

Fakulteti i Edukimit

Programi Fillor dhe Programi Parafillor

Më shumë

Fakulteti Juridik

Fakulteti Juridik në Gjilan ka filluar së funksionuari nga 1 tetori i vitit 2010

Më shumë

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik ne kuader te UGj-se ka filluar punen me 1/10/2013 ne tri drejtime:

Më shumë

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Më shumë

Lajmet

Nëntor 14, 2019

Këshilli Drejtues ka zgjedhur dy Prorektorë të Universitetit “Kadri Zeka”


Më shumë

Rektori i UKZ-së ka vizituar KFOR-in turk në Gjilan

Nëntor 14, 2019 Më shumë

UKZ dhe IBC-M nënshkruajnë Memorandum Bashkëpunimi

Nëntor 14, 2019 Më shumë

Vendim për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2019-2020

Nëntor 14, 2019 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

Rregullore për të ardhura personale dhe pagesa tjera të personelit akademik në Universitetin “Kadri Zeka”
Shtator 5, 2019 Më shumë
Statuti i Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan
Qershor 20, 2017 Më shumë
Rregullore për zgjedhjen e personelit akademik në UKZ
Qershor 19, 2017 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

Prill 2, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF