Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

Maj 18, 2022

UKZ dhe HERAS Plus diskutojnë rreth programeve studimore sipas rëndësisë së tregut të punës


Më shumë

Në UKZ është organizuar trajnim rreth Standardeve të Gjykatës së Strasburgut në shoqëritë në zhvillim

Maj 18, 2022 Më shumë

Maturantët nga Kamenica vizitojnë UKZ-në

Maj 17, 2022 Më shumë

Përfaqësues nga Universiteti UEHS nga Varshava e Polonisë kanë qëndruar në një vizitë zyrtare në UKZ

Maj 16, 2022 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

Statuti i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Shkurt 2, 2022 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
PLANI STRATEGJIK I UKZ 2017-2022 (rishikuar në vitin 2020)
Janar 12, 2021 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

Prill 2, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF