Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

Shtator 13, 2021

Njoftim/Vazhdon aplikimi për pranimin në Universitet sipas konkursit plotësues


Më shumë

Vendim për zhvillimin e Proceseve Akademik duke respektuar masat COVID-19

Shtator 13, 2021 Më shumë

Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2021/2022

Shtator 10, 2021 Më shumë

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor për vitin akademik 2021/2022

Shtator 9, 2021 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

STATUTI I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
PLANI STRATEGJIK I UKZ 2017-2022 (rishikuar në vitin 2020)
Janar 12, 2021 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

Prill 2, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF