Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

Mars 27, 2023

Shpallen Zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan


Më shumë

Thirrje për aplikim në Programin e Studentëve të Huaj Fulbright (Programi Master) 2024-2025

Mars 27, 2023 Më shumë

Thirrje për studentët/Aplikim për projektin e parë drejt digjitalizimit të Komunës së Gjilanit

Mars 22, 2023 Më shumë

Fakultetit Ekonomik i UKZ-së pjesë e konferencën për kontabilitetin digjital

Mars 22, 2023 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

Statuti i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Shkurt 2, 2022 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
PLANI STRATEGJIK I UKZ 2017-2022 (rishikuar në vitin 2020)
Janar 12, 2021 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

Prill 2, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF