Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

Janar 21, 2022

UKZ pjesë e punëtorisë në kuadër të projektit ENEMLOS që po mbahet në Zagreb


Më shumë

UKZ ka prezantuar programet studimore para nxënësve të Gjimnazit “Xhavit Ahmeti”

Janar 19, 2022 Më shumë

Njoftim për vazhdimin e afatit për regjistrimin e lëndëve të semestrit dimëror në nivelin bachelor dhe master

Janar 18, 2022 Më shumë

Konstituohen Këshillet e Studentëve në Fakultetet e UKZ-së

Janar 18, 2022 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

STATUTI I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
PLANI STRATEGJIK I UKZ 2017-2022 (rishikuar në vitin 2020)
Janar 12, 2021 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

Prill 2, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF