Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

Gusht 3, 2022

UKZ dhe GIZ ju fton të merrni pjesë në Kampe Verore


Më shumë

Vendimi i Komisionit Qendror për zgjidhjen e ankesave në shkallë të dytë për kandidatët e pa pranuar për vitin akademik 2022/2023

Gusht 1, 2022 Më shumë

Menaxhmenti UKZ-së është pritur në një takim nga drejtori i Industrisë së Mishit Calabria “Natura” në Gjilan

Korrik 30, 2022 Më shumë

Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2022/2023

Korrik 29, 2022 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

Statuti i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Shkurt 2, 2022 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
PLANI STRATEGJIK I UKZ 2017-2022 (rishikuar në vitin 2020)
Janar 12, 2021 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

Prill 2, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF