Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

Janar 20, 2021

Njoftim për punë praktike në Raiffeisen Bank


Më shumë

Vendim i Rektorit Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi për hapjen e SMU-së

Janar 20, 2021 Më shumë

Vlerësimi i stafit akademik nga studentët

Janar 19, 2021 Më shumë

Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin semestrit dimëror në nivelin bachelor dhe master

Janar 19, 2021 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

STATUTI I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
Janar 12, 2021 Më shumë
Rregullore mbi punën e Këshillit Drejtues të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan
Qershor 19, 2017 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

Prill 2, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF