Raporti i Vlerësimit të Kartelës Matëse të Autonomisë Universitare në Kosovë – Projekti STAND
Dhjetor 10, 2021 MË SHUMË
Thirrja e 2 per ICM ne Nova Lisboa
Tetor 28, 2021 MË SHUMË
SHKOLLA VERORE ANTALL JOZSEF NË BUDAPEST
Prill 23, 2021 MË SHUMË
Thirrje për paraqitjen e Punimeve Shkencore – ENAI
Shkurt 12, 2021 MË SHUMË
Ftesë/Infoshare-event prezanton platformën EduMEET – 10 shkurt, nga ora 14:00 deri 15:30
Shkurt 9, 2021 MË SHUMË
Në UKZ janë zhvilluar takime pune rreth projektit QATEK
Shkurt 2, 2021 MË SHUMË
Plani i veprimit ZMJ
Janar 5, 2021 MË SHUMË
Ftesë për studentë – Ligjërata me Universitetin e ZUG
Dhjetor 21, 2020 MË SHUMË
Projekti HERAS Plus organizon tre sesione informuese lidhur me thirrjet e hapura për aplikim
Dhjetor 21, 2020 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë me Universitetin e ZUG të Zvicrrës
Dhjetor 21, 2020 MË SHUMË
Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar e UKZ-së, hap thirrjen për përzgjedhjen e studentëve për vizitë studimore në PH Zug Zvicër
Dhjetor 21, 2020 MË SHUMË