Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin “Angel Kanchev”, Ruse, Bullgari
Nëntor 30, 2022 MË SHUMË
Thirrje për Aplikim për Shkëmbim të Stafit të UKZ-së në Universitetin “Celal Bayar” Turqi
Shtator 20, 2022 MË SHUMË
Erasmus+ mobility of teaching and non-teaching staff at the University of Jaen, Spain
Korrik 7, 2022 MË SHUMË
Call for Mobility – PH Zug University in Switzerland
Qershor 27, 2022 MË SHUMË
U zhvillua takimi koordinues i projektit QATEK
Shkurt 3, 2022 MË SHUMË
Raporti i Vlerësimit të Kartelës Matëse të Autonomisë Universitare në Kosovë – Projekti STAND
Dhjetor 10, 2021 MË SHUMË
Thirrja e 2 per ICM ne Nova Lisboa
Tetor 28, 2021 MË SHUMË
SHKOLLA VERORE ANTALL JOZSEF NË BUDAPEST
Prill 23, 2021 MË SHUMË
Thirrje për paraqitjen e Punimeve Shkencore – ENAI
Shkurt 12, 2021 MË SHUMË
Ftesë/Infoshare-event prezanton platformën EduMEET – 10 shkurt, nga ora 14:00 deri 15:30
Shkurt 9, 2021 MË SHUMË
Në UKZ janë zhvilluar takime pune rreth projektit QATEK
Shkurt 2, 2021 MË SHUMË
Plani i veprimit ZMJ
Janar 5, 2021 MË SHUMË