Faculty of Education

EN Programi Fillor dhe Programi Parafillor

Read more

Faculty of Law

EN Fakulteti Juridik në Gjilan ka filluar së funksionuari nga 1 tetori i vitit 2010

Read more

Faculty of Economics

EN Fakulteti Ekonomik ne kuader te UGj-se ka filluar punen me 1/10/2013 ne tri drejtime:

Read more

Faculty of Computer Science

Read more