The work on the QUADIC workshop is completed
February 14, 2020 MË SHUMË
The QUADIC project has continued presenting the work packages
February 13, 2020 MË SHUMË
The work has continued on the second day of the QUADIC Project
February 12, 2020 MË SHUMË
The implementation of the QUADIC project has started
February 11, 2020 MË SHUMË
Invitation / Kick Off Meeting at UKZ – the implementation of the QUADIC Project begins
February 5, 2020 MË SHUMË
UKZ is attending the Erasmus + grant holders meeting in Brussels
January 27, 2020 MË SHUMË
Universiteti ‘’Kadri Zeka’’ ka mbajtur Ceremoninë e Diplomimit të Studentëve
November 5, 2019 MË SHUMË
Graduation Ceremony at “Kadri Zeka” University
October 22, 2019 MË SHUMË