Dekani Fakultetit Ekonomik

044195685

xhevat.sopi@uni-gjilan.net

Mashkull

Hyrja A

Prof.Ass.Dr. Xhevat Sopi

CV_XhevatSopi

Shkarko