Mashkull

Program për zhvillimin e Fakultetit Ekonomik të UKZ në periudhën 2019-2023

Program për zhvillimin e Fakultetit Ekonomik të UKZ - 2019-2023 xh.sopi

Shkarko