Prodekan i Fakultetit Ekonomik

shefket.jakupi@uni-gjilan.net

Mashkull

Hyrja B - Kati i përdhesë

Prof.Ass.Dr. Shefket Jakupi

CV Shefket Jakupi

Shkarko