U.D. Dekan i Fakultetit të Shkencave Aplikative

044132384

xhevdet.thaqi@uni-gjilan.net

Mashkull

Hyrja A, Kati III-të

Prof. Asoc. Dr. Xhevdet Thaqi

Xh.-Thaqi-UKZ-CV-2016

Shkarko