Diplomimi

Lista diplomimeve shtator 2016 – qershor 2017

 

Procedurat për paraqitjen e temës së diplomës për studentët e Fakultetit Ekonomik:

Shkurt 18, 2020

Kërkesë për verifikimin e notave
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Kërkesë për paraqitjen e punimit të diplomës
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Deklarata e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Vlerësimi i punimit të diplomës
SHKARKO

Tetor 8, 2019

Kërkesë për verifikimin e notave
SHKARKO

Tetor 8, 2019

Deklarata e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO

Tetor 8, 2019

Kërkesë për paraqitjen e punimit të diplomës
SHKARKO

Tetor 8, 2019

Vlerësimi i punimit të diplomës
SHKARKO

Gusht 3, 2017

1.-Procedurat-per-punim-diplome-BA
SHKARKO

Gusht 3, 2017

3.1-BFK_Pasqyra-e-programit-te-studimit-te-verifikimi-i-notave1
SHKARKO

Gusht 3, 2017

3.2-MXhT_Pasqyra-e-programit-te-studimit-te-verifikimi-i-notave1
SHKARKO

Gusht 3, 2017

3.3-MKT_Pasqyra-e-programit-te-studimit-te-verifikimi-i-notave
SHKARKO