Nëntor 16, 2020

Menaxhment dhe Ndërmarrësi -GR.3-Ushtrime Informatikë
SHKARKO

Nëntor 16, 2020

Menaxhment dhe Ndërmarrësi -GR.2-Ushtrime Informatikë
SHKARKO

Nëntor 16, 2020

Menaxhment dhe Ndërmarrësi -GR.1-Ushtrime Informatikë
SHKARKO

Nëntor 16, 2020

Menaxhment dhe Ndërmarrësi -Ligjërata
SHKARKO

Nëntor 16, 2020

Menaxhment dhe Ndërmarrësi -GR.2-Ushtrime
SHKARKO

Nëntor 16, 2020

Menaxhment dhe Ndërmarrësi -GR.1-Ushtrime
SHKARKO

Nëntor 16, 2020

BFK -GR.4-Ushtrime
SHKARKO

Nëntor 16, 2020

BFK -GR.3-Ushtrime
SHKARKO

Nëntor 16, 2020

BFK -GR.2-Ligjërata
SHKARKO

Nëntor 16, 2020

BFK -GR.2-Ushtrime
SHKARKO

Nëntor 16, 2020

BFK -GR.1-Ushtrime
SHKARKO

Nëntor 16, 2020

BFK -GR.1-Ligjërata
SHKARKO