Njoftim  per regjistrimin e lendeve ne SMU
Mars 27, 2020 MË SHUMË
Manuali -Klasa virtuale në SMU (Studenti)
Mars 23, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Dekani Prof.Ass.Dr. Xhevat Sopi
Mars 18, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Dekani për mbrojtjen e temave të diplomës
Mars 12, 2020 MË SHUMË
Lista me të dhënat për mbrojtjet e temave të diplomës, afati i Janarit 2020 – Prof.Refik Kryeziu
Mars 11, 2020 MË SHUMË
Vazhdohet Afati për paraqitjen e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2019/2020
Mars 10, 2020 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2019/2020
Mars 2, 2020 MË SHUMË
VENDIM për përcaktimin e kritereve për dhënien e Diplomës: “Student i Dalluar” për vitin akademik 2019/2020
Shkurt 28, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2019/2020 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shkurt 26, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Naim Mustafa
Shkurt 13, 2020 MË SHUMË
Njoftim për konsultime – Prof.Shefket Jakupi
Shkurt 7, 2020 MË SHUMË
Njoftim – Provimi Gjuhë Gjermane I – Fakultetin Ekoniomik
Janar 28, 2020 MË SHUMË