Njoftim për lëndën: Analiza e investimeve
Janar 18, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga  lënda:E drejtë biznesore
Janar 8, 2020 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Janarit 2020
Janar 6, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e vitit të tretë të Fakultetit Ekonomik, departamentet Menaxhment dhe Marketing
Janar 6, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga  lënda:E drejtë biznesore
Dhjetor 26, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët që ndjekin ligjeratat nga lënda Financa dhe Analize financiare
Dhjetor 26, 2019 MË SHUMË
Njoftim per afatin e provimeve te Janarit 2019/2020
Dhjetor 23, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda:E drejtë biznesore
Dhjetor 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët që përcjellin ligjëratat në lëndën Tregjet dhe Institucionet Financiare
Dhjetor 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga profesori Gëzim Tosuni për Studentët e vitit të parë – Menaxhment.
Dhjetor 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim
Dhjetor 15, 2019 MË SHUMË
Objektiv i Fakultetit Ekonomik – Ndërtimi i relacioneve të shëndosha me Bizneset
Dhjetor 11, 2019 MË SHUMË