Njoftim per studente te vitit te I-re ne Fakultetin Ekonomik
Prill 7, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: E drejtë biznesore ndërkombëtare
Prill 3, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati për paraqitjen e provimeve– Afati i Janarit 2018/2019 – Master: E-qeverisja
Mars 20, 2019 MË SHUMË
Orari i mbrojtjes se temave tek Mentori Prof. Refik Kryeziu
Mars 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim për tërheqjen e ID – kartelave
Mars 15, 2019 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – E Qeverisja
Mars 11, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati për paraqitjen e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2018/2019
Mars 11, 2019 MË SHUMË
Njoftim per studentet ne lenden Menaxhim i Riskut dhe Sigurimet.
Mars 5, 2019 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2018/2019
Mars 5, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga IAL tjera në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
Mars 4, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2018/2019 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shkurt 21, 2019 MË SHUMË
Njoftim – Lenda: Gjuhe gjermane I
Shkurt 19, 2019 MË SHUMË