Njoftim – Tërheqja e ID Kartelave për Vitin Akademik 2019-2020
Tetor 21, 2019 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Shtatorit 2018/2019
Tetor 14, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020
Tetor 8, 2019 MË SHUMË
Konkurs per lirim nga pagesa e semestrit per studentet e Universitetit “Kadri Zeka” ne Gjilan per vitin akademik 2019-2020
Tetor 4, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020
Tetor 3, 2019 MË SHUMË
Letër përshëndetëse për studentë nga Dekani Prof. Ass.Dr. Gëzim Tosuni
Shtator 30, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti Ekonomik
Shtator 26, 2019 MË SHUMË
Njoftim për kohën e mbajtjes së provimit në lënden Marketingu Industrial
Shtator 26, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Bankat dhe Afarizmi Bankar
Shtator 24, 2019 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master : E – Qeverisja
Shtator 18, 2019 MË SHUMË
Konsultime për kandidatët që diplomojnë tek Prof. Refik Kryeziu
Shtator 17, 2019 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019-2020
Shtator 16, 2019 MË SHUMË