Vendim per lirim nga pagesa e semestrave 2020/2021
Nëntor 4, 2020 MË SHUMË
Njoftim per vendimet e vazhdimit te studimeve
Nëntor 3, 2020 MË SHUMË
Informatë për hapjen e email adresave zyrtare për studentët e UKZ-së
Nëntor 3, 2020 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU
Tetor 28, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e pranuar në vitin akademik 2020/2021 në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
Tetor 28, 2020 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues- Afati plotësues, për pranimin e studentëve të rinjë, për vitin akademik 2020/2021
Tetor 26, 2020 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU
Tetor 23, 2020 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master të pranuar në vitin akademik 2020/2021
Tetor 23, 2020 MË SHUMË
Njoftim për ndjekjen e ligjeratave
Tetor 22, 2020 MË SHUMË
Lista e kandidatëve për diplomim – Afati i Shtatorit 2020 te Prof.Ass.Dr. Refik Kryeziu
Tetor 20, 2020 MË SHUMË
Vendim per lirim nga pagesa e semestrave per vitin akademik 2020-2021
Tetor 16, 2020 MË SHUMË
Vendimet e Këshillit të Fakultetit për kërkesat e studetëve për vazhdim të studimeve dhe pagesa të semestrave në UKZ – Fakulteti Ekonomik
Tetor 16, 2020 MË SHUMË