Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2020/2021
Tetor 12, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga IAL tjera në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
Tetor 7, 2020 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Shtatorit 2019/2020
Tetor 7, 2020 MË SHUMË
Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan për vitin akademik 2020/2021
Tetor 6, 2020 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2020/2021
Tetor 1, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shtator 28, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Ass.Dr. Xhevat Sopi
Shtator 26, 2020 MË SHUMË
Njoftim për konsultime nga Prof.Ass.Dr. Shefket Jakupi
Shtator 22, 2020 MË SHUMË
Njoftim për shtyrjen e konsultimeve në lëndën: Marketing
Shtator 17, 2020 MË SHUMË
Vendimi i Senatit për studentët të cilët kanë kaluar dyfishin e studimeve të rregullta
Shtator 1, 2020 MË SHUMË
Afati për paraqitje të provimeve– Afati i Shtatorit 2019/2020
Gusht 21, 2020 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Qershorit 2019/2020
Korrik 21, 2020 MË SHUMË