Tetor 11, 2020

Orari i ligjeratave – Semestri dimëror 2020/2021
SHKARKO

Tetor 1, 2020

Orari i ligjeratave – Semestri dimëror 2020/2021
SHKARKO

Shtator 29, 2020

Orari i ligjeratave – Semestri dimëror 2020/2021
SHKARKO

Mars 22, 2020

Orari i ligjeratave – online
SHKARKO

Shkurt 29, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020
SHKARKO

Shkurt 21, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020
SHKARKO

Shkurt 17, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (BFK, semestri II)
SHKARKO

Shkurt 17, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (BFK, semestri IV)
SHKARKO

Shkurt 17, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (BFK, semestri VI)
SHKARKO

Shkurt 17, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (MNXH, semestri II)
SHKARKO

Shkurt 17, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (MNXH, semestri IV)
SHKARKO

Shkurt 17, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (MNXH, semestri VI)
SHKARKO