Nëntor 8, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Nëntor 1, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Tetor 26, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Tetor 18, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Shtator 30, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Mars 6, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror-2018/2019
SHKARKO

Mars 1, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror-2018/2019
SHKARKO

Shkurt 24, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror-2018/2019
SHKARKO

Nëntor 9, 2018

Orari për zëvendësimin e ligjeratave për muajin tetor
SHKARKO

Nëntor 2, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 23, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 20, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO