Nëntor 9, 2018

Orari për zëvendësimin e ligjeratave për muajin tetor
SHKARKO

Nëntor 2, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 23, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 20, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 13, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Shtator 28, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Prill 11, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror -2017/18
SHKARKO

Mars 16, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror -2017/18
SHKARKO

Mars 10, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror -2017/18
SHKARKO

Mars 5, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror -2017/18
SHKARKO

Shkurt 23, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror -2017/18
SHKARKO

Shkurt 20, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror -2017/18
SHKARKO