Fakulteti Ekonomik

Programet studimore:

Programet e studimit (PS) – Informata te pergjitheshme
SHKARKO
Programi i studimit Menaxhim dhe Ndërmarrësi-1 tetor 2020 - 30 shtator 2023
SHKARKO
Programi i studimit Menaxhim i Marketingut dhe Shitjes-1 tetor 2020 - 30 shtator 2023
SHKARKO
Programi i studimit Banka Financa Kontabilitet – 2013-14 deri 2016-17
SHKARKO
Programi i studimit Banka Financa Kontabilitet – 2017-18 deri 2019-20
SHKARKO
Programi i studimit Menaxhment dhe informatike – 2013-14 deri 2015-16
SHKARKO
Programi i studimit Menaxhment – 2016-17 deri 2018-19
SHKARKO
Programi i studimit Marketing – 2013-14 deri 2016-17
SHKARKO
Programi i studimit Marketing – 2017-18 deri 2019-20
SHKARKO

Lëndët Kreditë Programi Statusi Syllabus