Korrik 13, 2019

Lënda: Tregjet dhe Institucionit Financiare; Prof:Gëzim Tosuni; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 13, 2019

Lënda: Menaxhimi i Riskut dhe sigurimet; Prof:Gëzim Tosuni; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 13, 2019

Lënda: Makroeknomia I; Prof:Gëzim Tosuni; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 9, 2019

Lënda: Auditimi; Prof:Hysen Ismajli ; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 4, 2019

Lënda: Etika Biznes-MXH; Prof: Refik Kryeziu; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 4, 2019

Lënda: Etika Biznes-MNXH; Prof: Refik Kryeziu; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 4, 2019

Lënda: Etika ne Biznes-MA; Prof: Refik Kryeziu; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 4, 2019

Lënda: Menaxhmenti Bankar-MNXH; Prof: Refik Kryeziu; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 4, 2019

Lënda: Menaxhmenti Bankar-MXH; Prof: Refik Kryeziu; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 4, 2019

Lënda: Menaxhmenti Bankar-BFK; Prof: Refik Kryeziu; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 3, 2019

Lënda: Bazat e Kontabilitetit Menaxherial; Prof: Skender Ahmti; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 3, 2019

Lënda: Kontabilitet Menaxherial; Prof: Skender Ahmti; (Afati i Qershorit)
SHKARKO