Shkurt 22, 2019

Lënda: Vendoasja ne Biznes MA; Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 22, 2019

Lënda: Vendoasja ne Biznes MNXH; Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 22, 2019

Lënda: Vendoasja ne Biznes MXH; Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 22, 2019

Lënda: Bazat e Kontabilitetit Menaxherial; Prof. Skender Ahmeti (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 22, 2019

Lënda: Kontabiliteti I; Prof. Skender Ahmeti (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 19, 2019

Lënda: Menaxhimi i Projekteve; Prof. Fehmi Azemi (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 19, 2019

Lënda: Kontabilitet PUBLIK; Prof. Muhamet Aliu (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 18, 2019

Lënda: Taksa dhe korporata; Prof. Refik Kryeziu (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 17, 2019

Lënda: Komunikimi në biznes ; Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 15, 2019

Lënda: Kontabiliteti I; Prof. Skender Ahmeti (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 15, 2019

Lënda: Menaxhimi i Operacioneve; Prof. Bislim Lekiqi (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 13, 2019

Lënda: Teoria dhe politika monetare; Prof. Lutfi Zharku (Afati i Janarit)
SHKARKO