Tetor 14, 2019

Lënda: Makroekonomi I , Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 14, 2019

Lënda: Tregjet dhe Institucionet Financiare , Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 14, 2019

Lënda: Menaxhim i Riskut dhe Sigurimet , Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 14, 2019

Lënda: Mikroekonomi I , Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 13, 2019

Lënda: Makroekonomia I, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 8, 2019

Lënda: Financat e korporatave, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 8, 2019

Lënda: Mikroekonomia I , Prof. Arben Mustafa; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 8, 2019

Lënda: Analiza e pasqyra financiare dhe Auditimi, Prof. Hysen Ismajli; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 6, 2019

Lënda: Kontabilitet Menaxherial , Prof. Skender Ahmeti; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 3, 2019

Lënda: Bankat dhe Afarizmi Bankar , Prof. Arben Mustafa; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 2, 2019

Lënda: Menaxhmenti Financiar – BFK , Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 2, 2019

Lënda: Taksat dhe Korporatat, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO