Tetor 5, 2020

Lënda: Makroekonomia , Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 5, 2020

Lënda: Mikroekonomia , Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 5, 2020

Lënda: Menaxhimi i riskut dhe sigurimet, Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 5, 2020

Lënda: Tregjet dhe Institucionet Financiare, Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 3, 2020

Lënda: SJELLJE ORGANIZATIVE, Prof. Bajram Fejzullahu; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 2, 2020

Lënda: Bazat e statistikës, Prof. Musa Ajeti; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 1, 2020

Lënda: Financat e Korporatave, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Shtator 28, 2020

Lënda: Mikroekonomia I, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Shtator 28, 2020

Lënda: Makroekonomia I, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Shtator 28, 2020

Lënda: Banka dhe Afarizëm Bankar, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Shtator 28, 2020

Lënda: Hyrje në Biznes, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Shtator 25, 2020

Lënda: MENAXHIM II OPERACIONEVE, Prof. Bajram Fejzullahu; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO