Qershor 12, 2019

Lënda: Ndërmarrësia; Prof: Fehmi Azemi; (Ndërtimi i notes përfundimtare)
SHKARKO

Qershor 11, 2019

Lënda: Financat Publike; Prof: Refik Kryeziu; (Testi I&II)
SHKARKO

Qershor 10, 2019

Lënda: Menaxhimi strategjik- MNXH; Prof: Naim Mustafa; (Testi I&II)
SHKARKO

Qershor 10, 2019

Lënda: Menaxhimi i BVM-ve- MNXH; Prof: Naim Mustafa; (Testi I&II)
SHKARKO

Qershor 6, 2019

Lënda: Taksat dhe korporatat- BFK; Prof: Refik Kryeziu; (Testi I&II)
SHKARKO

Qershor 3, 2019

Lënda: Menaxhment Bankar – MNXH; Prof: Refik Kryeziu; (Testi I&II)
SHKARKO

Qershor 3, 2019

Lënda: Menaxhment Bankar – BFK; Prof: Refik Kryeziu; (Testi I&II)
SHKARKO

Qershor 3, 2019

Lënda: Kontabilitet I; Prof: Muhamet Aliu; (Testi I&II)
SHKARKO

Qershor 1, 2019

Lënda: Etika në Biznes M&I; Prof: Refik Kryeziu; (Testi I&II)
SHKARKO

Qershor 1, 2019

Lënda: Etika në Biznes MA; Prof: Refik Kryeziu; (Testi I&II)
SHKARKO

Maj 31, 2019

Lënda: Makroekonomi I; Prof: Gëzim Tosuni; (Afati i Prillit)
SHKARKO

Maj 29, 2019

Lënda: Ekonomia e Kosoves dhe BE-se; Prof: Lutfi Zharku; (Afati i Prillit)
SHKARKO