Prill 20, 2019

Lënda: Etika në Biznes-M&I; Prof. Refik Kryeziu (Testi I-re)
SHKARKO

Prill 20, 2019

Lënda: Etika në Biznes-MA; Prof. Refik Kryeziu (Testi I-re)
SHKARKO

Prill 17, 2019

Lënda: Taksat dhe Korporata; Prof. Refik Kryeziu (Testi I-re)
SHKARKO

Prill 15, 2019

Lënda: Teoria dhe politika monetare; Prof. Lutfi Zharku (Testi I-re)
SHKARKO

Prill 15, 2019

Lënda: Ekonomia e Kosoves dhe BE-se; Prof. Lutfi Zharku (Testi I-re)
SHKARKO

Mars 5, 2019

Lënda: Auditim; Prof. Hysen Ismajli (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 26, 2019

Lënda: Financat e korporatave; Prof. Arben Mustafa(Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 26, 2019

Lënda: Bankat dhe Afarizmi Bankar; Prof. Arben Mustafa(Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 26, 2019

Lënda: Makroekonomia I; Prof. Arben Mustafa(Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 26, 2019

Lënda: Mikroekonomia I; Prof. Arben Mustafa(Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 26, 2019

Lënda: Etika në biznes; Prof. Mazllum Baraliu (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 25, 2019

Lënda: Kontabilitet Financiar; Prof. Skender Ahmeti (Afati i Janarit)
SHKARKO