Korrik 19, 2020

Lënda:Menaxhimi i riskut dhe sigurimet, Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO

Korrik 19, 2020

Lënda:Makroekonomia I, Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO

Korrik 17, 2020

Lënda:Financat ndërkombëtare, Prof. Lutfi Zharku; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO

Korrik 17, 2020

Lënda:Bankat dhe Afarizmi Bankar, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO

Korrik 17, 2020

Lënda:Makroekonomia I/Hyrje në Makroekonomi, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO

Korrik 16, 2020

Lënda: Analiza Statistikore Financiare, Prof. Xhevat Sopi; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO

Korrik 15, 2020

Lënda:Menaxhimi i projekteve, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO

Korrik 15, 2020

Lënda: Mikroekonomi I, Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO

Korrik 15, 2020

Lënda: Tregjet dhe institucionet financiare, Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO

Korrik 13, 2020

Lënda: MENAXHIM I OPERACIONEVE, Prof. Bajram Fejzullahu; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO

Korrik 13, 2020

Lënda:Analiza e pasqyrave financiare, Prof. Lutfi Zharku; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO

Korrik 8, 2020

Lënda: Statistikë, Prof. Musa Ajeti; (Afati i Qershorit 2020)
SHKARKO