Shkurt 19, 2020

Lënda: Auditim, Prof. Hysen Ismajli; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 19, 2020

Lënda: Kontabiliteti Menaxherial, Prof. Shefket Jakupi; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Lënda: Menaxhimi i riskut dhe sigurimet, Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Lënda: Mikroekonomi I, Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Lënda: Tregjet dhe institucionet financiare, Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Lënda: Financat e korporatave, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Lënda: Banka dhe afarizem bankar, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 17, 2020

Lënda: Analiza e Investimeve-BFK, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 17, 2020

Lënda: Analiza e Investimeve-MA, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 17, 2020

Lënda: Mikroekonomia I, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 14, 2020

Lënda: Menaxhimi i Projekteve, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 12, 2020

Lënda: Menaxhment Financiar, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO