Korrik 27, 2019

Lënda:Menaxhimi publik dhe administrimi; Prof. Naim Mustafa; (Afati i Qershorit 2019)
SHKARKO

Mars 27, 2019

Lënda:Shteti dhe qeverisja ; Prof. Urtak Hamiti(Afati i janarit)
SHKARKO

Mars 25, 2019

Lënda:Menaxhimi & E-Qeverisja; Prof. Naim Mustafa (Afati i janarit)
SHKARKO

Dhjetor 3, 2018

Lënda: Menaxhimi Publik dhe Administrimi, Prof. Bislim Lekiqi; (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

Mars 12, 2018

Lënda: Kompjuteristikë; Prof. Ragmi Mustafa (Afati i Janarit)
SHKARKO