Shkurt 9, 2020

Lënda: Financat Publike-MNXH, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 8, 2020

Lënda: Financat Publike, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 5, 2020

Lënda: Makroekonomia I, Prof. Gëzim Tosuni; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 5, 2020

Lënda: Gjuhë Gjermane I, Prof. Milote Sadiku; (Afati i Janarit 2019)
SHKARKO

Shkurt 5, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Teuta Agaj Avdiu; (Afati i Janarit 2019)
SHKARKO

Shkurt 4, 2020

Lënda: Taksat dhe korporatat, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 3, 2020

Lënda: Menaxhim Bankar, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 3, 2020

Lënda: FINANCA NDERKOMBETARE, Prof. Lutfi Zharku; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 3, 2020

Lënda: Bazat e Statistikës, Prof. Muse Ajeti; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 2, 2020

Lënda: Hyrje në Biznes, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 2, 2020

Lënda: Hyrje në Makroekonomi I, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Janar 29, 2020

Lënda: Menaxhimi i Dijës, Prof. Naim Mustafa; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO