Nëntor 16, 2017

Lënda: VENDOSJA NË BIZNES; Prof. Naim Mustafa (Afati i Nëntorit)
SHKARKO