Diplomimi

Procedurat për paraqitjen e temës së diplomës për studentët e Fakultetit të Edukimit

Janar 7, 2018

Rregullore mbi hartimin e punimit të diplomës për bachelor-UKZ
SHKARKO

Janar 7, 2018

Formulari për verifikimin e notave
SHKARKO

Janar 7, 2018

Formulari për kërkesë për paraqitjen e punimit të diplomës
SHKARKO

Janar 7, 2018

Formulari për Vlerësimin e punimit të diplomës
SHKARKO

Janar 7, 2018

Formulari për deklaratën e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO

Korrik 31, 2017

Rregullore mbi hartimin e punimit të diplomës për bachelor
SHKARKO

Korrik 31, 2017

Procedurat për punim diplome (BSc)
SHKARKO

Korrik 31, 2017

Kërkesë për verifikimin e notave
SHKARKO

Korrik 31, 2017

Deklarata e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO