Diplomimi

Procedurat për paraqitjen e temës së diplomës për studentët e Fakultetit të Edukimit

Shkurt 18, 2020

Formulari për Vlerësimin e punimit të diplomës
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Deklarata e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Formulari për kërkesë për paraqitjen e punimit të diplomës
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Kërkesë për verifikimin e notave
SHKARKO

Tetor 14, 2019

Formulari për kërkesë për paraqitjen e punimit të diplomës
SHKARKO

Tetor 14, 2019

Formulari për Vlerësimin e punimit të diplomës
SHKARKO

Qershor 27, 2019

Kërkesë për verifikimin e notave
SHKARKO

Qershor 27, 2019

Deklarata e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO

Qershor 27, 2019

Formulari për deklaratën e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO

Qershor 27, 2019

Formulari për verifikimin e notave
SHKARKO

Janar 7, 2018

Rregullore mbi hartimin e punimit të diplomës për bachelor-UKZ
SHKARKO

Korrik 31, 2017

Rregullore mbi hartimin e punimit të diplomës për bachelor
SHKARKO