Nëntor 13, 2018

Vlerësimi në arsim
SHKARKO

Nëntor 13, 2018

Vizatim PF
SHKARKO

Nëntor 13, 2018

Tendencat bashkëkohore në arsim
SHKARKO

Nëntor 13, 2018

Strategjitë dhe metodat e shkrim leximit
SHKARKO

Nëntor 13, 2018

Shkolla dhe komuniteti
SHKARKO

Nëntor 13, 2018

Shkathtesitë e komunikimit me fëmijë
SHKARKO

Nëntor 13, 2018

Shkathtesitë e komunikimit me fëmijë PF
SHKARKO

Nëntor 13, 2018

Psikologji edukimi
SHKARKO

Nëntor 13, 2018

Psikologji e personalitetit
SHKARKO

Nëntor 13, 2018

Lojëra dhe lodra
SHKARKO

Nëntor 13, 2018

Interpretimi në një instrument muzikor
SHKARKO

Nëntor 13, 2018

Interpretim në një instrument pf
SHKARKO