Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2018/2019 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shkurt 21, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” ne vitin akademik 2018/2019
Shkurt 19, 2019 MË SHUMË
Nga nesër fillojnë aktivitetet për organizimin e provimeve të afatit të Janarit dhe organizimin e semestrit veror 2019
Shkurt 4, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati i Paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor – Afati i Janarit 2019
Janar 19, 2019 MË SHUMË
Njoftim – Paraqitja e provimeve – Afati i Janarit 2019
Janar 14, 2019 MË SHUMË
Lajmrim
Dhjetor 28, 2018 MË SHUMË
Lajmrim
Dhjetor 21, 2018 MË SHUMË
Njoftim për ditët e pushimit
Dhjetor 21, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri – Arsimi Parashkollor
Dhjetor 17, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri – Arsimi Fillor
Dhjetor 17, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri
Dhjetor 11, 2018 MË SHUMË
Njoftim për studentët të cilët kanë bërë kërkesë dhe janë në pritje për të kaluar nga akreditimi i vjetër në akreditimin e ri
Dhjetor 10, 2018 MË SHUMË