Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU
Tetor 28, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e pranuar në vitin akademik 2020/2021 në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
Tetor 28, 2020 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues- Afati plotësues, për pranimin e studentëve të rinjë, për vitin akademik 2020/2021
Tetor 26, 2020 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU
Tetor 23, 2020 MË SHUMË
Njoftim për ndjekjen e ligjeratave
Tetor 22, 2020 MË SHUMË
Vendim per lirim nga pagesa e semestrave per vitin akademik 2020-2021
Tetor 16, 2020 MË SHUMË
Orari i diplomimit për afatin e Shtatorit 2020.
Tetor 15, 2020 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2020/2021
Tetor 12, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga IAL tjera në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
Tetor 7, 2020 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Shtatorit 2019/2020
Tetor 7, 2020 MË SHUMË
Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan për vitin akademik 2020/2021
Tetor 6, 2020 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2020/2021
Tetor 1, 2020 MË SHUMË