Orari për mbrojtjen e punimeve të diplomës – Afati i Janarit 2020 – Fakulteti i Edukimit
Prill 4, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Dekanati- Afati i diplomës Janar 2020
Prill 4, 2020 MË SHUMË
Manuali -Klasa virtuale në SMU (Studenti)
Mars 23, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Dekani për mbrojtjen e temave të diplomës
Mars 13, 2020 MË SHUMË
Njoftim për mbrojtjen e punimeve të diplomës, për afatin e Janarit 2020
Mars 12, 2020 MË SHUMË
Vazhdohet Afati për paraqitjen e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2019/2020
Mars 10, 2020 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2019/2020
Mars 2, 2020 MË SHUMË
VENDIM për përcaktimin e kritereve për dhënien e Diplomës: “Student i Dalluar” për vitin akademik 2019/2020
Shkurt 28, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2019/2020 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shkurt 26, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Ass.Dr. Mensur Neziri
Shkurt 13, 2020 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Edukimit – Afati i Janarit 2020
Janar 13, 2020 MË SHUMË
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2019/2020
Dhjetor 2, 2019 MË SHUMË