Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Edukimit – Afati i Janarit 2020
Janar 13, 2020 MË SHUMË
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2019/2020
Dhjetor 2, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Xhevdet Thaqi
Nëntor 20, 2019 MË SHUMË
Vendim për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2019-2020
Nëntor 14, 2019 MË SHUMË
Njoftim për hapjen e SMU për paraqitjen e provimeve në nivelin Bachelor dhe Master për afatin e Nëntorit 2018/2019
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË
Njoftim për hapjen e SMU për paraqitjen e provimeve në nivelin Bachelor për afatin e Nëntorit 2018/2019
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË
Regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2019/2020 në nivelin Bachelor dhe Master
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË
Vendim për lirim nga pagesa e semestrit – Viti akademik 2019-2020, Bachelor dhe Master
Tetor 23, 2019 MË SHUMË
Njoftim – Tërheqja e ID Kartelave për Vitin Akademik 2019-2020
Tetor 21, 2019 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës -Fakulteti i Edukimit– Afati i Shtatorit 2018/2019
Tetor 10, 2019 MË SHUMË
Orari i Diplomimit dhe Komisionet – Afati i Shtatorit 2019
Tetor 9, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020
Tetor 8, 2019 MË SHUMË