Nëntor 13, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 29, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 21, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Shtator 29, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Shkurt 26, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror-2017/18
SHKARKO

Shkurt 15, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror-2017/18
SHKARKO

Tetor 30, 2017

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2017/18
SHKARKO