Shkurt 15, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror-2017/18
SHKARKO

Tetor 30, 2017

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2017/18
SHKARKO