Korrik 2, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I; Prof: Shpresë Qamili; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 2, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze II; Prof: Shpresë Qamili; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Maj 17, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I; Prof: Shpresë Qamili; (Afati i Prillit)
SHKARKO

Maj 17, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze II; Prof: Shpresë Qamili; (Afati i Prillit)
SHKARKO

Shkurt 20, 2019

Lënda: Edukimi gjithëpërfshirës me metodologji; Prof. Januz Dërvodeli (Afati i janarit)
SHKARKO

Shkurt 19, 2019

Lënda: Filozofi e edukimit; Prof. Januz Dërvodeli (Afati i janarit)
SHKARKO

Shkurt 14, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze II; Prof. Shpresë Qamili (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 14, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I; Prof. Shpresë Qamili (Afati i Janarit)
SHKARKO

Dhjetor 4, 2018

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

Dhjetor 4, 2018

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

Shtator 27, 2018

Lënda: Metodologji e edukimit gjithëpërfshirës, Prof. Januz Dërvodeli; (Afati i Shtatorit)
SHKARKO

Shtator 25, 2018

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit)
SHKARKO