Shkurt 14, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 14, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Janar 29, 2020

Lënda: Strategjit e edukimit , Prof. Mensur Neziri; (Afati i Janarit 2019)
SHKARKO

Janar 28, 2020

Lënda: Komunikim në Edukim, Prof. Mensur Neziri; (Afati i Janarit 2019)
SHKARKO

Nëntor 19, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i nëntorit 2019)
SHKARKO

Nëntor 19, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i nëntorit 2019)
SHKARKO

Shtator 25, 2019

Lënda: Edukim gjithëpërfshirës me metodologji, Prof.Januz Dërvodelli; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 23, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze II; Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 23, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I; Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 22, 2019

Lënda: Bazat e hulumtimit në edukim; Prof. Januz Dërvodelli; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 12, 2019

Lënda:MMM2; Prof.Xhevdet Thaqi; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Korrik 2, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I; Prof: Shpresë Qamili; (Afati i Qershorit)
SHKARKO