Shtator 17, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2020) – Fillor
SHKARKO

Shtator 17, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2020) – Fillor
SHKARKO

Shtator 16, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2020) – Parashkollor
SHKARKO

Shtator 16, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2020) – Parashkollor
SHKARKO

Shtator 16, 2020

Lënda: Konceptet themelore matematikore, Prof. Musa Ajeti; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Korrik 3, 2020

Lënda:Gjuhë Angleze II (F); Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Qershorit 2020);
SHKARKO

Korrik 3, 2020

Lënda:Gjuhë Angleze I (F); Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Qershorit 2020);
SHKARKO

Qershor 23, 2020

Lënda:Gjuhë Angleze II (PF); Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Qershorit 2020);
SHKARKO

Qershor 23, 2020

Lënda:Gjuhë Angleze I (PF); Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Qershorit 2020);
SHKARKO

Qershor 10, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze I; Parafillor, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Prill 2020)
SHKARKO

Qershor 10, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze II; Parafillor, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Prill 2020)
SHKARKO

Qershor 10, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze I; Fillor, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Prill 2020)
SHKARKO