Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Edukimit ka filluar sē funksionuari në vitin akademik 2002/2003 si vazhdimësi e ish-Shkollave të Larta Pedagogjike e cila në Gjilan ka funksionuar që nga viti akademik 1975/76 deri në themelimin e Fakultetit të Edukimit.

Nga 1 tetori 2013 dmth nga viti akademik 2013/2014, Fakulteti i Edukimit funksionon në kuadër të Universitetit Publik “Kadri Zeka ” në Gjilan

Në Fakultetin e Edukimit funksionojnë:

  1. Programet bachelor:
    1. Arsimi Fillor;
    2. Programi Parashkollor;
  2. Programet master:
    1. Mësimdhënie në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
    2. Mësimdhënie dhe Kurrikula në Arsimin Fillor

Ky Fakultet ofron vetëm studime të rregullta.