Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Edukimit ka filluar sē funksionuari në vitin akademik 2002/2003 si vazhdimësi e ish-Shkollave të Larta Pedagogjike e cila në Gjilan ka funksionuar që nga viti akademik 1975/76 deri në themelimin e Fakultetit të Edukimit.

Nga 1 tetori 2013 dmth nga viti akademik 2013/2014, Fakulteti i Edukimit funksionon në kuadër të Universitetit Publik “Kadri Zeka ” në Gjilan

Në Fakultetin e Edukimit funksionojnë dy programe:

  • Programi Fillor dhe
  • Programi Parashkollor

Ky Fakultet ofron vetëm studime të rregullta.