Tetor 29, 2019

Gjuhë Angleze (L+U)
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Gjuha dhe Komunikimi në matematikë (L+U)
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Filozofi e Edukimit matematik (L+U)
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Hyrje ne Matematikë (L+U)
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Informatikë (L+U)
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Mat. Logjike dhe T. e bashkesive (L+U)
SHKARKO