Shkurt 22, 2020

Gjuhe Angleze II (L+U)
SHKARKO

Shkurt 22, 2020

Shkrimi Akademik (L+U)
SHKARKO

Shkurt 22, 2020

Gjeometri elementare (L+U)
SHKARKO

Shkurt 22, 2020

Softuerët aplikativ në matematikë (L+U)
SHKARKO

Shkurt 22, 2020

Kompjuteristikë (L+U)
SHKARKO

Shkurt 22, 2020

Algjebra I (L+U)
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Gjuhë Angleze (L+U)
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Gjuha dhe Komunikimi në matematikë (L+U)
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Filozofi e Edukimit matematik (L+U)
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Hyrje ne Matematikë (L+U)
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Informatikë (L+U)
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Mat. Logjike dhe T. e bashkesive (L+U)
SHKARKO