Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU
Tetor 23, 2020 MË SHUMË
Njoftim për ndjekjen e ligjeratave
Tetor 22, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin e Shkencave Aplikative për vitin akademik 2020-2021
Tetor 19, 2020 MË SHUMË
Vendim per lirim nga pagesa e semestrave per vitin akademik 2020-2021
Tetor 16, 2020 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2020/2021
Tetor 12, 2020 MË SHUMË
Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan për vitin akademik 2020/2021
Tetor 6, 2020 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2020/2021
Tetor 1, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shtator 28, 2020 MË SHUMË
Afati për paraqitje të provimeve– Afati i Shtatorit 2019/2020
Gusht 25, 2020 MË SHUMË
Zgjatet Afati për paraqitja të provimeve– Afati i Qershorit 2019/2020
Qershor 22, 2020 MË SHUMË
Paraqitja e provimeve– Afati i Qershorit 2019/2020
Qershor 15, 2020 MË SHUMË
Vedim për pagesën e semestrit veror për vitin akademik 2019/2020
Qershor 8, 2020 MË SHUMË