Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin e semestrit në nivelin bachelor dhe master
Prill 23, 2021 MË SHUMË
SHKOLLA VERORE ANTALL JOZSEF NË BUDAPEST
Prill 23, 2021 MË SHUMË
Paraqitja e provimeve– Afati i Prillit 2020/2021 – Niveli Baçelor
Prill 21, 2021 MË SHUMË
Agjenda e aprovuar nga Senati i UKZ-së  për Afatin Prill 2021
Prill 21, 2021 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e semestrit, vendosjen e notave dhe regjistrimin e lëndëve në nivelin bachelor dhe master
Mars 10, 2021 MË SHUMË
Lista e studentëve të transferuar në semestrin veror nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021
Shkurt 22, 2021 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar në semestrin veror nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shkurt 22, 2021 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin e semestrit veror në nivelin bachelor dhe master
Shkurt 18, 2021 MË SHUMË
Njoftim për ditë pushimi
Shkurt 16, 2021 MË SHUMË
Njoftim për transfer të studentëve nga Universitetet tjera në UKZ në vitin akademik 2020/2021
Janar 28, 2021 MË SHUMË
Vlerësimi i stafit akademik nga studentët
Janar 19, 2021 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin semestrit dimëror në nivelin bachelor dhe master
Janar 19, 2021 MË SHUMË