Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019/2020
Nëntor 30, 2020 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU
Nëntor 18, 2020 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor – Afati i Nëntorit 2019-2020
Nëntor 17, 2020 MË SHUMË
Thirrje për regjistrimin e studentëve për përfshirje në projektet ndërkombëtare
Nëntor 11, 2020 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2020/2021 – Afati Plotësues
Nëntor 10, 2020 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU
Nëntor 9, 2020 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2020/2021 – Afati Plotësues
Nëntor 7, 2020 MË SHUMË
Vendim per lirim nga pagesa e semestrave 2020/2021
Nëntor 4, 2020 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU
Tetor 28, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e pranuar në vitin akademik 2020/2021 në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
Tetor 28, 2020 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues- Afati plotësues, për pranimin e studentëve të rinjë, për vitin akademik 2020/2021
Tetor 26, 2020 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU
Tetor 23, 2020 MË SHUMË