Nëntor 1, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Tetor 29, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Tetor 15, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Tetor 7, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Shtator 30, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO