Diplomimi

Procedurat për paraqitjen e temës së diplomës për studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike

Shkurt 18, 2020

Kërkesë për verifikimin e notave
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Kërkesë për paraqitjen e punimit të diplomës
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Deklarata e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Formulari për vlerësimin e punimit të diplomës
SHKARKO

Shkurt 22, 2018

Kërkesë për paraqitjen e punimit të diplomës
SHKARKO

Korrik 18, 2017

Rregullore mbi hartimin e punimit të diplomës për bachelor
SHKARKO

Korrik 18, 2017

Procedurat për punim diplome (BSc)
SHKARKO

Korrik 18, 2017

Kërkesë për verifikimin e notave
SHKARKO

Korrik 18, 2017

Pasqyra e programit të studimit të verifikimin e notave (IE)
SHKARKO

Korrik 18, 2017

Pasqyra e programit të studimit të verifikimin e notave (SEW)
SHKARKO

Korrik 18, 2017

Deklarata e konfirmimit të zyrtarit të administratës
SHKARKO

Korrik 18, 2017

Formulari për vlerësimin e punimit të diplomës
SHKARKO