Njoftim – Tërheqja e ID Kartelave për Vitin Akademik 2019-2020
Tetor 21, 2019 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Shtatorit 2018/2019
Tetor 14, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020
Tetor 8, 2019 MË SHUMË
Konkurs per lirim nga pagesa e semestrit per studentet e Universitetit “Kadri Zeka” ne Gjilan per vitin akademik 2019-2020
Tetor 4, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020
Tetor 3, 2019 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master : E – Qeverisja
Shtator 18, 2019 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019-2020
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati për paraqitjen e provimeve– Afati i Shtatorit 2018/2019
Shtator 9, 2019 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike– Afati i Shtatorit 2019
Shtator 3, 2019 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2019/2020
Gusht 21, 2019 MË SHUMË
Vendimi i Senatit te UKZ-së për njohjen e gjuhëve të huaja për regjistrim në studimet Master
Gusht 6, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020
Korrik 30, 2019 MË SHUMË