Manuali -Klasa virtuale në SMU (Studenti)
Mars 23, 2020 MË SHUMË
Vazhdohet Afati për paraqitjen e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2019/2020
Mars 10, 2020 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2019/2020
Mars 2, 2020 MË SHUMË
VENDIM për përcaktimin e kritereve për dhënien e Diplomës: “Student i Dalluar” për vitin akademik 2019/2020
Shkurt 28, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2019/2020 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shkurt 26, 2020 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Shkencave kompjuterike – Afati i Janarit 2020
Janar 14, 2020 MË SHUMË
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2019/2020
Dhjetor 2, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Xhevdet Thaqi
Nëntor 20, 2019 MË SHUMË
Vendim për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2019-2020
Nëntor 14, 2019 MË SHUMË
Njoftim për hapjen e SMU për paraqitjen e provimeve në nivelin Bachelor dhe Master për afatin e Nëntorit 2018/2019
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË
Njoftim për hapjen e SMU për paraqitjen e provimeve në nivelin Bachelor për afatin e Nëntorit 2018/2019
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË
Regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2019/2020 në nivelin Bachelor dhe Master
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË