Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2019/2020
Gusht 21, 2019 MË SHUMË
Vendimi i Senatit te UKZ-së për njohjen e gjuhëve të huaja për regjistrim në studimet Master
Gusht 6, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020
Korrik 30, 2019 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Qershorit 2018/2019
Korrik 19, 2019 MË SHUMË
Thirrje për pjesëmarrje në shkollën verore 2019, Jalë, Shqipëri
Korrik 18, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati i Paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor – Afati i Qershorit 2019
Qershor 13, 2019 MË SHUMË
Njoftim me rëndësi për përdorim të SMU gjatë regjistrimit dhe paraqitjes së provimeve
Qershor 7, 2019 MË SHUMË
Njftim nga Dekanati FSHK
Qershor 6, 2019 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike– Afati i Qershorit 2019
Qershor 5, 2019 MË SHUMË
Ka hapur punimet Konferenca e parë DiGiDay 2019 organizuar nga UKZ
Maj 30, 2019 MË SHUMË
UKZ do të organizoj Konferencën e parë DiGiDay, më 30-31 maj 2019
Maj 28, 2019 MË SHUMË
Paraqitjen e provimeve– Afati i Prillit 2018/2019 – Master: E-qeverisja
Maj 13, 2019 MË SHUMË