Zgjatet afati për paraqitjen e provimeve– Afati i Janarit 2018/2019 – Master: E-qeverisja
Mars 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim për tërheqjen e ID – kartelave
Mars 15, 2019 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – E Qeverisja
Mars 11, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati për paraqitjen e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2018/2019
Mars 11, 2019 MË SHUMË
Studentet e F ShK të UKZ kanë realizuar projektin “Digjitalizimi i sallave të mësimit në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike”
Mars 7, 2019 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2018/2019
Mars 5, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga IAL tjera në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
Mars 4, 2019 MË SHUMË
Njoftim
Shkurt 27, 2019 MË SHUMË
Rihapet sistemi për paraqitje të provime për nivelin master – Afati i Nëntorit
Shkurt 22, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2018/2019 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shkurt 21, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” ne vitin akademik 2018/2019
Shkurt 19, 2019 MË SHUMË
Njoftim – Lemda: Teknologjia e Komunikimit në Biznes
Shkurt 11, 2019 MË SHUMË