Njoftim për regjistrim të kërkesave për transferim të notave në SEMS
Dhjetor 30, 2015 MË SHUMË
Vendim Për fotografim për ID-kartelë në vitin akademik 2015/2016, për studentët e pranuar në vitin akademik 2014/15 por që nuk jan paraqitur në afatin e duhur.
Dhjetor 28, 2015 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga UP në UKZ të cilët janë fotografuar dhe e kane marrë numrin e tyre të ID-së
Dhjetor 21, 2015 MË SHUMË
Njoftim per kandidatet te cilet jane pranuar ne Universitetin “Kadri Zeka” ne vitin akademik 2014/2015 (para nje viti) dhe nuk jane paraqitur per fotografim per ID-Kartele ne afatin e caktuar
Nëntor 30, 2015 MË SHUMË
Lista e studentëve të pranuar sipas kërkesës së parashtruar nga OVL
Nëntor 18, 2015 MË SHUMË
UKZ ka marrëveshje bashkëpunimi me KEDS Academy-Ftesë për aplikim
Nëntor 13, 2015 MË SHUMË
Thirrje për aplikim për Erasmus+
Nëntor 9, 2015 MË SHUMË
Konkurs për ndarje të bursave për studentët e Universiteteve publike për vitin akademik 2015-2016
Nëntor 6, 2015 MË SHUMË
NJOFTIM – Paraqitja e provimeve – afati i Nëntorit 2015
Tetor 28, 2015 MË SHUMË
Njoftim për studentët qe dëshirojnë të bëjnë transferim në UKZ
Tetor 7, 2015 MË SHUMË
Njoftim
Tetor 5, 2015 MË SHUMË
Njoftim
Shtator 30, 2015 MË SHUMË