Mars 1, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (semestri VI)
SHKARKO

Mars 1, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (semestri lV)
SHKARKO

Mars 1, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (semestri lI)
SHKARKO

Shkurt 23, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (SEW, semestri VI)
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (FSHK, semestri IV)
SHKARKO

Shkurt 18, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020 (FSHK, semestri II)
SHKARKO

Dhjetor 2, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Për Mësimdhënës-2019/2020
SHKARKO

Dhjetor 2, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror(V -SEW)-2019/2020
SHKARKO

Dhjetor 2, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëor(III-të)-2019/2020
SHKARKO

Dhjetor 2, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror(I-rë)-2019/2020
SHKARKO

Tetor 22, 2019

Oraret individuale të mësimdhënësve| Shkenca Kompjuterike – Shkenca Kompjuterike
SHKARKO