Nëntor 5, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 24, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 22, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 22, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 8, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Shtator 29, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Prill 6, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror -2017/18
SHKARKO

Mars 15, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror -2017/18
SHKARKO

Mars 5, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror -2017/18
SHKARKO

Shkurt 25, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror -2017/18
SHKARKO

Shkurt 11, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror -2017/18
SHKARKO

Nëntor 10, 2017

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2017/18
SHKARKO