Dhjetor 2, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Për Mësimdhënës-2019/2020
SHKARKO

Dhjetor 2, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror(V -SEW)-2019/2020
SHKARKO

Dhjetor 2, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëor(III-të)-2019/2020
SHKARKO

Dhjetor 2, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror(I-rë)-2019/2020
SHKARKO

Tetor 22, 2019

Oraret individuale të mësimdhënësve| Shkenca Kompjuterike – Shkenca Kompjuterike
SHKARKO

Tetor 22, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror(V -SEW)-2019/2020
SHKARKO

Tetor 22, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror(V – IE)-2019/2020
SHKARKO

Tetor 22, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëor(III-të)-2019/2020
SHKARKO

Tetor 22, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror(I-rë)-2019/2020
SHKARKO

Tetor 13, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror(I-rë)-2019/2020
SHKARKO

Tetor 13, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror(III-të)-2019/2020
SHKARKO

Tetor 13, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror(V – IE)-2019/2020
SHKARKO