Nëntor 6, 2021

Orari i provimeve – Afati i Nëntorit 2021
SHKARKO

Shtator 24, 2021

Orari i provimeve – Afati i Shtatorit 2021
SHKARKO

Gusht 20, 2021

Orari i provimeve – Afati i Shtatorit 2021
SHKARKO

Maj 30, 2021

Orari i Provimeve- FSHK- Afati i Qershorit
SHKARKO

Maj 29, 2021

Orari i Provimeve- FSHK- Afati i Qershorit
SHKARKO

Prill 21, 2021

Orari i Provimeve- Shkenca Kompjuterike- Afati i Prillit
SHKARKO

Janar 28, 2021

Orari i Provimeve – Afati i Janarit 2020/2021
SHKARKO

Janar 15, 2021

Orari i Provimeve – Afati i Janarit 2020/2021
SHKARKO

Janar 15, 2021

Orari i Provimeve – Afati i Janarit 2020/2021
SHKARKO

Nëntor 19, 2020

Orari i provimeve afati i Nëntorit 2019-2020
SHKARKO

Shtator 3, 2020

Orari i provimeve-Afati i Shtatorit
SHKARKO

Gusht 23, 2020

Orari i provimeve-Afati i Shtatorit
SHKARKO