Korrik 27, 2019

Lënda:Menaxhimi publik dhe administrimi; Prof. Naim Mustafa; (Afati i Qershorit 2019)
SHKARKO

Korrik 24, 2019

Lënda: PLANIFIKIMI DHE IMPLEMENTIMI I E-QEVERISJES; Prof. Naim Mustafa; (Afati i Qershorit 2019)
SHKARKO

Korrik 24, 2019

Lënda: MENAXIMI dhe E-QEVERISJA; Prof. Naim Mustafa; (Afati i Qershorit 2019)
SHKARKO

Mars 27, 2019

Lënda:Shteti dhe qeverisja ; Prof. Urtak Hamiti(Afati i janarit)
SHKARKO

Mars 25, 2019

Lënda:Menaxhimi & E-Qeverisja; Prof. Naim Mustafa (Afati i janarit)
SHKARKO

Dhjetor 3, 2018

Lënda: Menaxhimi Publik dhe Administrimi, Prof. Bislim Lekiqi; (Afati i Nëntorit)
SHKARKO

Tetor 17, 2018

Lënda: E DREJTA BIZNESORE, Prof. Mazllum BARALIU; (Afati i Shtatorit)
SHKARKO

Tetor 9, 2018

Lënda:Informatika Sociale, Prof. Xhevdet Thaqi; (Afati i Shtatorit)
SHKARKO

Korrik 23, 2018

Lënda: Informatika Sociale, Prof. Xhevdet Thaqi; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Prill 17, 2018

Lënda: Menaxhimi dhe E-Qeverisja (Afati i Janarit)
SHKARKO

Mars 12, 2018

Lënda: Kompjuteristikë; Prof. Ragmi Mustafa (Afati i Janarit)
SHKARKO