Tetor 28, 2019

Lënda: Parimet Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale, Prof. Sabiha Shala; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 10, 2019

Lënda: Menaxhimi Publik dhe Administrimi , Prof. Naim Mustafa; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 18, 2019

Lënda: Parimet Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale, Prof. Sabiha Shala; (Shtator, 2019)
SHKARKO