Rihapet sistemi për paraqitje të provime për nivelin master – Afati i Nëntorit
Shkurt 22, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2018/2019 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shkurt 21, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” ne vitin akademik 2018/2019
Shkurt 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Shkrim Akademik
Shkurt 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Dukagjin Leka
Shkurt 19, 2019 MË SHUMË
Njoftim
Shkurt 6, 2019 MË SHUMË
Nga nesër fillojnë aktivitetet për organizimin e provimeve të afatit të Janarit dhe organizimin e semestrit veror 2019
Shkurt 4, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati i Paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor – Afati i Janarit 2019
Janar 19, 2019 MË SHUMË
Njoftim – Paraqitja e provimeve – Afati i Janarit 2019
Janar 14, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Fillet e se drejtës/Hyrje në të drejtën
Janar 13, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga prof. Fejzulla Berisha
Janar 11, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
Janar 7, 2019 MË SHUMË