Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2019/2020
Gusht 21, 2019 MË SHUMË
Vendimi i Senatit te UKZ-së për njohjen e gjuhëve të huaja për regjistrim në studimet Master
Gusht 6, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020
Korrik 30, 2019 MË SHUMË
Thirrje për pjesëmarrje në shkollën verore 2019, Jalë, Shqipëri
Korrik 18, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Dr. Dukagjin Leka
Korrik 11, 2019 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – E-Qeverisja
Korrik 2, 2019 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – QLSHD
Korrik 2, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati i Paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor – Afati i Qershorit 2019
Qershor 13, 2019 MË SHUMË
Njoftim me rëndësi për përdorim të SMU gjatë regjistrimit dhe paraqitjes së provimeve
Qershor 7, 2019 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Juridik – Afati i Qershorit 2019
Qershor 5, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Dr. Dukagjin Leka
Maj 14, 2019 MË SHUMË
Paraqitjen e provimeve– Afati i Prillit 2018/2019 – Master: E-qeverisja
Maj 13, 2019 MË SHUMË