Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
Mars 21, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati për paraqitjen e provimeve– Afati i Janarit 2018/2019 – Master: E-qeverisja
Mars 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim për tërheqjen e ID – kartelave
Mars 15, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në workshopin e ONU për Pedagogji Ligjore
Mars 14, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Shkumbin Misini
Mars 13, 2019 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – E Qeverisja
Mars 11, 2019 MË SHUMË
Zgjatet Afati i Janarit për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – QLSHD
Mars 8, 2019 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – QLSHD
Mars 6, 2019 MË SHUMË
Ftesë për studentët e Fakultetit Juridik
Mars 5, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga IAL tjera në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
Mars 4, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Fejzulla BERISHA
Mars 1, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: E drejta e punës
Shkurt 26, 2019 MË SHUMË