Njoftim nga lëndët: Analiza ekonomike e së drejtës, dhe E drejta e konkurrencës
Janar 15, 2020 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Juridik – Afati i Janarit 2020
Janar 11, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga  lënda:Hyrje në të drejtën/Fillet e së drejtës.
Janar 8, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga lenda: Hyrje në të dejtën/Fillet e së drejtës
Dhjetor 29, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda:Fillet e së drejtës/Hyrje në të drejtën
Dhjetor 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim – Konsultimet per kollokviumet ne lendet: Organizatat Nderkombetare dhe E Drejta Nderkombetare Publike
Dhjetor 9, 2019 MË SHUMË
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2019/2020
Dhjetor 2, 2019 MË SHUMË
Vendim për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2019-2020
Nëntor 14, 2019 MË SHUMË
Njoftim për hapjen e SMU për paraqitjen e provimeve në nivelin Bachelor dhe Master për afatin e Nëntorit 2018/2019
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË
Njoftim për hapjen e SMU për paraqitjen e provimeve në nivelin Bachelor për afatin e Nëntorit 2018/2019
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË
Regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2019/2020 në nivelin Bachelor dhe Master
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master te pranuar në vitin akademik 2019/2020
Nëntor 5, 2019 MË SHUMË