Njoftim – Tërheqja e ID Kartelave për Vitin Akademik 2019-2020
Tetor 21, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020
Tetor 8, 2019 MË SHUMË
Konkurs per lirim nga pagesa e semestrit per studentet e Universitetit “Kadri Zeka” ne Gjilan per vitin akademik 2019-2020
Tetor 4, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lenda : Ekonomia – Arben Mustafa
Tetor 3, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020
Tetor 3, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
Tetor 2, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti Juridik
Shtator 30, 2019 MË SHUMË
Njoftim lidhur me orarin e mbajtjes se provimeve nga prof. Urtak Hamiti
Shtator 18, 2019 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master : E – Qeverisja
Shtator 18, 2019 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019-2020
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Njoftim per ndryshim te dates se mbajtjes se provimeve ne te cilat pergjegjes eshte Prof Urtak Hamiti
Shtator 12, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati për paraqitjen e provimeve– Afati i Shtatorit 2018/2019
Shtator 9, 2019 MË SHUMË