Vendim per lirim nga pagesa e semestrave per vitin akademik 2020-2021
Tetor 16, 2020 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2020/2021
Tetor 12, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga IAL tjera në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
Tetor 7, 2020 MË SHUMË
Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan për vitin akademik 2020/2021
Tetor 6, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Dr. Dukagjin Leka
Tetor 6, 2020 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2020/2021
Tetor 1, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shtator 28, 2020 MË SHUMË
Pensionohet profesori Fejzulla Berisha
Shtator 14, 2020 MË SHUMË
Afati për paraqitje të provimeve– Afati i Shtatorit 2019/2020
Gusht 26, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Dr. Dukagjin Leka
Korrik 21, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
Korrik 13, 2020 MË SHUMË
Njoftim per studentet e Juridikut, ne lendet Gjuhe gjermane
Qershor 30, 2020 MË SHUMË