Tetor 18, 2020

Orari i ligjeratave – Semestri dimëror 2020/2021
SHKARKO

Shtator 29, 2020

Orari i ligjeratave – Semestri dimëror 2020/2021
SHKARKO

Shkurt 29, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020
SHKARKO

Shkurt 23, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020
SHKARKO

Shkurt 17, 2020

Orari i ligjeratave-Semestri Veror 2019/2020
SHKARKO

Nëntor 8, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Nëntor 1, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Tetor 9, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Tetor 7, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Shtator 30, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Mars 3, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror-2018/2019
SHKARKO

Shkurt 24, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror-2018/2019
SHKARKO