Nëntor 8, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Nëntor 1, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Tetor 9, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Tetor 7, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Shtator 30, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2019/2020
SHKARKO

Mars 3, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror-2018/2019
SHKARKO

Shkurt 24, 2019

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Veror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 30, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Tetor 22, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Shtator 28, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2018/2019
SHKARKO

Mars 8, 2018

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semestri Veror-2017/18
SHKARKO

Nëntor 21, 2017

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve-Semesti Dimëror-2017/18
SHKARKO