Tetor 5, 2020

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare për të drejtat e Njeriut, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 5, 2020

Lënda: E Drejta e Ndërkombëtare Private, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 2, 2020

Lënda: E Drejta e Procedurës Civile, Prof. Ass. Dr. Burim Tahiri; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 2, 2020

Lënda: E Drejta Familjare dhe Trashëgimore, Prof. Ass. Dr. Burim Tahiri; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 2, 2020

Lënda: E Drejta e Sigurimeve, Prof. Ass. Dr. Burim Tahiri; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 2, 2020

Lënda: E Drejta e Procedurës Civile, Prof. Ass. Dr. Burim Tahiri; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Tetor 1, 2020

Lënda: E Drejta Penale Pjesa E Posaçme, E Drejta E Veçantë E Procedurës Penale, E Drejta Penale Nërkombëtare Dhe Klinika Juridike Penale, Prof. Ass. Dr. Fejzullah Hasani; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Shtator 26, 2020

Lënda: Organizatat Ndërkombëtare, Prof. Ass. Dr. Dukagjin Leka; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Shtator 22, 2020

Lënda: E drejta Ndërkombëtare Publike, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Shtator 22, 2020

Lënda: Klinika Juridike Civile, Prof. Burim Tahiri; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Shtator 22, 2020

Lënda: E Drejta Sendore, Prof. Burim Tahiri; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Shtator 17, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO