Korrik 9, 2019

Lënda: E Drejta e Unionit Evropian, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i qershorit 2019)
SHKARKO

Korrik 8, 2019

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare Private, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i qershorit 2019)
SHKARKO

Korrik 8, 2019

Lënda: E drejta Ndërkombëtare Publike, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Qershorit 2019)
SHKARKO

Korrik 7, 2019

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare për të drejtat e Njeriut, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Qershorit 2019)
SHKARKO

Korrik 4, 2019

Lënda: Politika Ekonomike; Prof: Refik Kryeziu; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 2, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I; Prof: Shpresë Qamili; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 2, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze II; Prof: Shpresë Qamili; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 1, 2019

Lënda: Retorika dhe shprehjet juridike; Prof: Flamur Hyseni; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 1, 2019

Lënda: Metodologjia e shkrimit ligjor; Prof: Flamur Hyseni; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 1, 2019

Lënda: Filozofia e së drejtës; Prof: Flamur Hyseni; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Korrik 1, 2019

Lënda: Administrimi lokal; Prof: Flamur Hyseni; (Afati i Qershorit)
SHKARKO

Qershor 23, 2019

Lënda: Organizatat Ndërkombëtare, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Qershorit 2019)
SHKARKO