Shkurt 22, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze II; Prof. Shpresë Qamili (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 22, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I; Prof. Shpresë Qamili (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 19, 2019

Lënda: Gjuhë Gjermane I; Prof. Milote Sadiku (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 18, 2019

Lënda: Politika Ekonomike; Prof. Refik Kryeziu (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 14, 2019

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare Private, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Janarit 2019)
SHKARKO

Shkurt 13, 2019

Lënda: Komunikim Masiv ; Prof. Urtak Hamiti (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 13, 2019

Lënda: Sociologjia Juridike ; Prof. Urtak Hamiti (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 13, 2019

Lënda:E Drejta e Krahasuar; Prof. Urtak Hamiti (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 13, 2019

Lënda:Historia e institucioneve shteterore dhe juridike; Prof. Urtak Hamiti (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 13, 2019

Lënda:Historia e shtetit dhe e se drejtes shqiptare ; Prof. Urtak Hamiti (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 13, 2019

Lënda: E drejta ndërkombëtare humanitare; Prof. Urtak Hamiti (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 13, 2019

Lënda: E drejta diplomatike konsullore; Prof. Urtak Hamiti (Afati i Janarit)
SHKARKO