Tetor 2, 2019

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare Private, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 2, 2019

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare për të drejtat e Njeriut, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Tetor 2, 2019

Lënda: Politika Ekonomike – JU, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 30, 2019

Lënda: Filozofia e së drejtës, Prof. Flamur Hyseni; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 30, 2019

Lënda: Administrimi lokal, Prof. Flamur Hyseni; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 30, 2019

Lënda: Metodologjia e shkrimit ligjor, Prof. Flamur Hyseni; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 30, 2019

Lënda: Retorika dhe shprehjet juridike, Prof. Flamur Hyseni; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 27, 2019

Lëndët: Historia e Shtetit dhe së Drejtës Shqiptare dhe Historia e Institucioneve Shtetërore dhe Juridike, Prof. Urtak Hamiti; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 23, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze II; Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 23, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I; Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 21, 2019

Lënda: E drejta Ndërkombëtare Publike, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

Shtator 21, 2019

Lënda: Organizatat Ndërkombëtare, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO