Qershor 14, 2019

Lënda: E DREJTA NDËRKOMBËTARE PRIVATE, Prof. Dukagjin Leka (Testi I&II) 2019
SHKARKO

Qershor 9, 2019

Lënda: E DREJTA NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT, Prof. Dukagjin Leka (Testi i dyte) 2019
SHKARKO

Qershor 7, 2019

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare Private; Prof. Dukagjin Leka (Kollokfiumi II)
SHKARKO

Maj 22, 2019

Lënda:E drejte e punes dhe Gjyqesia Kushtetuese ; Prof: Fejzulla Berisha; (Testi I&II)
SHKARKO

Maj 20, 2019

Rezultatet e T1&T2; Prof: Fejzulla Berisha
SHKARKO

Maj 17, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I & II; Prof: Shpresë Qamili; (Afati i Prillit)
SHKARKO

Maj 15, 2019

Lënda: Retorika dhe shprehjet juridike; Prof: Flamur Hyseni; (Afati i Prillit)
SHKARKO

Maj 15, 2019

Lënda: Metodologjia e shkrimit ligjor; Prof: Flamur Hyseni; (Afati i Prillit)
SHKARKO

Maj 15, 2019

Lënda: Filozofia e së drejtës; Prof: Flamur Hyseni; (Afati i Prillit)
SHKARKO

Maj 15, 2019

Lënda: Administrimi lokal; Prof: Flamur Hyseni; (Afati i Prillit)
SHKARKO

Maj 14, 2019

Lënda: EKONOMIA; Prof: Arben Mustafa; (Afati i Prillit)
SHKARKO

Maj 12, 2019

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare Private, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Prill 2019)
SHKARKO