Janar 18, 2020

Lënda: E drejta tregtare, Prof. Refik Kryeziu; (Nota përfundimtare)
SHKARKO

Janar 16, 2020

Lënda: Organizatat Ndërkombetare, Prof. Dukagjin Leka; (Rezultatet finale)
SHKARKO

Janar 14, 2020

Lënda: Organizatat Ndërkombetare, Ass. Dr. Selim Daku; (Rezultatet e testit të dytë, 2019)
SHKARKO

Janar 8, 2020

Lënda: Fillet e se drejtes/Hyrje ne te drejten, Prof. Fejzulla BERISHA; (Kolokviumi II)
SHKARKO

Dhjetor 15, 2019

Lënda:E drejta tregtare, Prof.Refik Kryeziu; (Kolokviumi I)
SHKARKO

Dhjetor 13, 2019

Lënda: E Drejta e Procedurës Civile, Prof. Burim Tahiri; (Kolokviumi I)
SHKARKO

Dhjetor 10, 2019

Lënda: E Drejta e Unionit Evropian, Prof.Dukagjin Leka; (Kolokviumi I)
SHKARKO

Dhjetor 8, 2019

Lënda: Organizatat Ndërkombetare, Ass. Dr. Selim Daku; (Rezultatet e testit të parë, 2019)
SHKARKO

Dhjetor 8, 2019

Lënda: E drejta Ndërkombetare Publike, Prof.ass.dr. Dukagjin Leka; (Rezultatet e testit të parë)
SHKARKO

Nëntor 25, 2019

Lënda:Fillet e së drejtës/Hyrje në të drejtën , Prof.Fejzulla Berisha; (Kolokviumi I)
SHKARKO

Nëntor 19, 2019

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare për të drejtat e Njeriut, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Nëntorit 2019)
SHKARKO

Nëntor 19, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i nëntorit 2019)
SHKARKO