Prill 3, 2019

Lënda: E drejte e punes dhe Gjygjesia Kushtetuese; Prof. Fejzulla Berisha (Rezultatet e kollokfiumit 1)
SHKARKO

Prill 2, 2019

Lënda: E drejtë kushtetuese pozitive; Prof. Fejzulla Berisha (Rezultatet e kollokfiumit 1)
SHKARKO

Prill 2, 2019

Lënda: E drejtë administrative (Pjesa e posaçme); Prof. Fejzulla Berisha (Rezultatet e kollokfiumit 1)
SHKARKO

Mars 5, 2019

Lënda: Metodologjia e shkrimit ligjor; Prof. Flamur Hyseni (Afati i Janarit)
SHKARKO

Mars 5, 2019

Lënda: Retorika dhe shprehjet juridike; Prof. Flamur Hyseni (Afati i Janarit)
SHKARKO

Mars 5, 2019

Lënda: Filozofia e së drejtës; Prof. Flamur Hyseni (Afati i Janarit)
SHKARKO

Mars 5, 2019

Lënda: Administrimi lokal; Prof. Flamur Hyseni (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 22, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze II; Prof. Shpresë Qamili (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 22, 2019

Lënda: Gjuhë Angleze I; Prof. Shpresë Qamili (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 19, 2019

Lënda: Gjuhë Gjermane I; Prof. Milote Sadiku (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 18, 2019

Lënda: Politika Ekonomike; Prof. Refik Kryeziu (Afati i Janarit)
SHKARKO

Shkurt 14, 2019

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare Private, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Janarit 2019)
SHKARKO