Prill 24, 2020

Lënda: E drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut Prof. Dukagjin Leka (Testi i parë 2020)
SHKARKO

Shkurt 17, 2020

Lënda: E drejta tregtare, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 14, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 14, 2020

Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 13, 2020

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare Private, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 11, 2020

Lënda: E Drejta e Unionit Evropian, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 10, 2020

Lënda: E Drejta e Procedurës Civile, Prof. Burim Tahiri; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 9, 2020

Lënda: E Drejta Ndërkombëtare për të drejtat e Njeriut, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 9, 2020

Lënda: Organizatat Ndërkombëtare, Ass. Dr. Selim Daku; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 6, 2020

Lënda: E Drejta Sendore, Prof. Burim Tahiri; (Afati i Janarit 2019)
SHKARKO

Shkurt 6, 2020

Lënda: E Drejta Familjare dhe Trashëgimore, Prof. Burim Tahiri; (Afati i Janarit 2019)
SHKARKO

Shkurt 5, 2020

Lënda: Gjuhë Gjermane II, Prof. Milote Sadiku; (Afati i Janarit 2019)
SHKARKO