Fakulteti Juridik

Fakulteti Juridik në Gjilan ka filluar së funksionuari nga 1 tetori i vitit 2010, përkatësisht vitit akademik 2010/11 si degë e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Nga 1 tetori i vitit 2013, përkatësisht vitit akademik 2013/14, Fakulteti Juridik funksionon në kuadër të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan.