Qershor 19, 2020

Lënda: Menaxhimi dhe ruajtja e informacionit, Prof. Liridon Dalipi; (Afati i Prill 2020)
SHKARKO

Mars 13, 2020

Lënda: Menaxhimi publik dhe administrimi, Prof. Naim Mustafa; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Shkurt 26, 2020

Lënda: Menaxhimi dhe ruajtja e Informacionit (Kollokviumi II)
SHKARKO

Nëntor 20, 2019

Lënda: Menaxhimi Publik dhe Administrimi, Prof. Naim Mustafa; (Afati i Nëntorit 2019)
SHKARKO