Temat e Masterit

Temat në diskutim publik;

Komentet për temat në diskutim mund të bëhen përmes email-it: labinota.ramadani@uni-gjilan.net

Florentina Kryeziu 18.09.2020

Buen Bajrami 18.09.2020

 

Temat e mbrojtura nga studentët:

Adrian Bajrami
Dritor Mehmeti
Fitim Redenica
Uran Maliqi
Anita Shevelli
Elion Neziri