Euforia

 

Mbështetur nga UE në kuadër të programit ERASMUS +, Universiteti Kadri Zeka në Gjilan është partner i plotë në projektin “Entrepreneurial Universities for Industrial Alliance – EUFORIA

Koordinator kryesor i këtij projekti është Staffordshire University, ndërsa partnerë tjerë  janë: Nottingham Trent University, Munich University of Applied Sciences, University of Zagreb, Università Politecnica delle Marche, Universiti  Peja  “Haxhi Zeka”, Universiti i Gjakovës “Fehmi Agani, University of Prishtina “Hasan Prishtina”,  Universiteti  Kadri Zeka, në Gjilan,  RIINVEST College,  Universiti Shkencave të Aplikuara, në Ferizaj,  dh endërmarrje të Kosovës.

Ky projekt ka për qëllim të zhvilloj dhe vendos lidhje në mes universiteteve dhe ndërmarrjeve në mënyrë që të ngritet  mësimdhënia dhe mësimnxënja, të përmirësohen Kurikulat në vij me kërkesat e ndërmarrjeve dhe përmirësimi I financimit të qëndrueshëm të Institucioneve të Arsimit të Lart në Kosovë.

Web faqja  e projektit:  www.euforia-kosovo.com

Kontakt personi:  prof.ass.dr. Gëzim Tosuni

Project No: 561695-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP