Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të mërkurën , më 26.09.2018
Shtator 24, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati plotësues për vitin akademik 2018/2019
Shtator 24, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin Juridik në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati plotësues për vitin akademik 2018/2019
Shtator 24, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Edukimit në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati plotësues për vitin akademik 2018/2019
Shtator 24, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati plotësues për vitin akademik 2018/2019
Shtator 24, 2018 MË SHUMË
Njoftim/Në Universitetin “Kadri Zeka ” në Gjilan më 21.09.2018 mbahen provimet pranuese
Shtator 20, 2018 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2018/2019. Afati i dytë pranues
Shtator 20, 2018 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” ka mbyllur konkursin plotësues të studimeve baçelor për pranimin e studentëve të rinj
Shtator 19, 2018 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore baçelor, në vitin akademik 2018-2019
Shtator 11, 2018 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2018-2019
Shtator 10, 2018 MË SHUMË
Është mbajtur Konferenca on-line me koordinatorët e projektit REBUS para udhëtimit të disa studentëve dhe një mësimdhënësi nga UKZ në Graz të Austrisë
Shtator 7, 2018 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – QLSHD
Shtator 7, 2018 MË SHUMË