KD ka mbajtur mbledhjen e radhës në të cilën janë miratuar tri rregullore
Dhjetor 2, 2020 MË SHUMË
HERAS PLUS HAP TRI THIRRJE PËR APLIKIME
Dhjetor 1, 2020 MË SHUMË
Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019/2020
Nëntor 30, 2020 MË SHUMË
Thirrjet e hapura nga projekti HERAS Plus
Nëntor 27, 2020 MË SHUMË
Bursa nga qeveria hungareze per studentet kosovarë
Nëntor 26, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga profesori Fejzullah Hasani per studentet e nivelit master, programi: e-qeverisja
Nëntor 26, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga lënda Gjuhë Gjermane I
Nëntor 24, 2020 MË SHUMË
Në UKZ kanë nisur takimet punuese për procesin e akreditimit institucional
Nëntor 24, 2020 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master të pranuar në vitin akademik 2020/2021
Nëntor 20, 2020 MË SHUMË
ZHVILLOHET VIZITA MONITORUESE PËR PROJEKTIN ERASMUS + “QUADIC”
Nëntor 20, 2020 MË SHUMË
Njoftim per mbajtjen e provimit ne lenden Gjuhe Gjermane ne Fakultetin Juridik
Nëntor 20, 2020 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master të pranuar në vitin akademik 2020/2021
Nëntor 19, 2020 MË SHUMË