Monografia Electoral Systems in Southeast Europe, përpos gjuhës shqipe, botohet edhe në 6 gjuhë të tjera
Shtator 8, 2020 MË SHUMË
DIGITALIZATION AS A PROCESS OF ASSISTANCE IN THE TRANSPARENCY OF UNIVERSITY TEACHING
Nëntor 25, 2019 MË SHUMË
Studentët e Fakultetit të Edukimit kanë prezantuar hulumtimin”Pandershmëria Akademike – Kopjimi”
Shkurt 27, 2019 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së prezantojnë hulumtimin “Niveli i të bërit konkurrencë në Rajonin e Gjilanit”
Shkurt 27, 2019 MË SHUMË
UKZ ka prezantuar rezultatet e hulumtimit “Identifikimi i fëmijëve me nevoja të veçanta në anamoravë”
Shkurt 27, 2018 MË SHUMË