Kontakti

rr.”Zija Shemsiu” pn. 60000 Gjilan
Tel: +381 280-390-112
e-mail: info@uni-gjilan.net

 

Ose përmes formës: