Vazhdohet afati i Konkursit për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2019/2020
Tetor 21, 2019 MË SHUMË
Njoftim për aplikim për punë/(Senior) Java Developer
Tetor 18, 2019 MË SHUMË
NJOFTIM PËR PUNË PRAKTIKE ME PAGESË PËR STUDENTËT E FAKULTETIT JURIDIK
Tetor 15, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në kampionatin e Karatesë
Tetor 14, 2019 MË SHUMË
Konkurs plotësues për angazhim të personelit akademik
Tetor 11, 2019 MË SHUMË
Vendimi i Senatit të Universitetit “Kadri Zeka” për rizgjedhjen e asistentes Detrina Alishani
Tetor 11, 2019 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2019/2020
Tetor 9, 2019 MË SHUMË
Konkurs per lirim nga pagesa e semestrit per studentet e Universitetit “Kadri Zeka” ne Gjilan per vitin akademik 2019-2020
Tetor 4, 2019 MË SHUMË
Fjala e Rektorit Kosumi në fillimin e vitit akademik në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan 1 tetor 2019
Tetor 1, 2019 MË SHUMË
Njoftim për zgjatje të afatit të Konkursit
Tetor 1, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti Juridik
Shtator 30, 2019 MË SHUMË
Ftesë për mikpritjen e studentëve nga Universiteti ZUG
Shtator 29, 2019 MË SHUMË