Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019/2020
Korrik 5, 2019 MË SHUMË
Njoftim Për korrigjim të konkursit me Ref. Nr, 01/1039  datë 14/06/2019, për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësinë akademike të Fakultetit Ekonomik
Qershor 26, 2019 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2019/2020
Qershor 17, 2019 MË SHUMË
Buletini nr.9/B- Fakulteti Juridik
Qershor 12, 2019 MË SHUMË
Njoftim për kandidatët e suksesshëm të procedurës së rekrutimit
Qershor 11, 2019 MË SHUMË
Konkurs për rektor të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan
Qershor 7, 2019 MË SHUMË
Buletini nr.9/A- Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Maj 31, 2019 MË SHUMË
Buletini nr.9/A- Fakulteti Ekonomik
Maj 31, 2019 MË SHUMË
Buletini nr.9/A- Fakulteti Edukimi
Maj 31, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike -pozita 14
Maj 16, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike -pozita 13
Maj 16, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin Ekonomik
Maj 15, 2019 MË SHUMË