Buletini i Referateve të kandidatëve të paraqitur në Konkursin e datës 25.10.2017 për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit akademik
Janar 5, 2018 MË SHUMË
Konkurs për praktikë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës
Dhjetor 18, 2017 MË SHUMË
Konkurs për punë praktike për studentët e Universitetit “Kadri Zeka”
Dhjetor 7, 2017 MË SHUMË
Rezultatet përfundimtare të procedurës së rekrutimit
Dhjetor 1, 2017 MË SHUMË
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2017/2018
Nëntor 15, 2017 MË SHUMË
Njoftim për zgjatje të afatit të konkursit
Nëntor 1, 2017 MË SHUMË
Konkurs Plotësues për studime Master në programin Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike
Tetor 28, 2017 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen apo rizgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan
Tetor 25, 2017 MË SHUMË
Vendimi i Senatit për vazhdimin e afatit të Konkursit për Master në Programin E-Qeverisja
Tetor 24, 2017 MË SHUMË
Vendim për anulimin e pozitës së 19 të Konkursit nr.01/1137 të datës 25.09.2017 për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Juridik
Tetor 20, 2017 MË SHUMË
Njoftim për bursa nga DAAD
Tetor 18, 2017 MË SHUMË
Konkurs i jashtëm për Menaxher Personeli dhe Udhëheqës i Prokurimit
Tetor 18, 2017 MË SHUMË