Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen dhe avancimin e personelit të rregullt akademik në Fakultetin Juridik të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2023/2024
Janar 25, 2023 MË SHUMË
Thirrje për aplikim të stafit akademik të UKZ-së për mbështetje financiare të publikimeve shkencore 2022
Dhjetor 2, 2022 MË SHUMË
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2021-2022
Nëntor 11, 2022 MË SHUMË
Njoftim rreth mundësisë së praktikës në Administratën Komunale në Gjilan
Nëntor 1, 2022 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj për afatin plotësues, në vitin e parë të studimeve Master 2022-2023
Tetor 21, 2022 MË SHUMË
Njoftim për kandidatet e suksesshem sipas konkursit nr. 03/1501, dt. 09.08.2022, për personel administrativ
Tetor 14, 2022 MË SHUMË
Raporti plotësues për Emira Dërmaku – Fakulteti Ekonomik
Tetor 13, 2022 MË SHUMË
Lista me emrat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues – Afati i parë pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve master, për vitin akademik 2022/2023
Tetor 3, 2022 MË SHUMË
Raporti i komisionit për zgjidhjen e ankesave në shkallë të dytë
Shtator 29, 2022 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati Plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2022/2023
Shtator 28, 2022 MË SHUMË
Raporti i Komisionit për Shyqrtimin e Ankesave në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike me sqarim – Afati plotësues
Shtator 28, 2022 MË SHUMË
Raporti i Komisionit për Shyqrtimin e Ankesave në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike – Afati plotësues
Shtator 27, 2022 MË SHUMË