Raporti i Komisionit per shqyrtimin e ankesave për stafin akademik të angazhur në Fakultetin Juridik
Shtator 23, 2022 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati Plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2022/2023
Shtator 23, 2022 MË SHUMË
Njoftim për zgjatje të afatit për aplikim në studimet Master
Shtator 22, 2022 MË SHUMË
Raporti i komisionit recensues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin e Edukimit
Shtator 20, 2022 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2022-2023
Shtator 16, 2022 MË SHUMË
Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për vitin akademik 2022/2023
Shtator 10, 2022 MË SHUMË
Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin e Shkencave Aplikative për vitin akademik 2022/2023
Shtator 9, 2022 MË SHUMË
Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin Juridik ( Kushtetues – Administrativ) për vitin akademik 2022/2023
Shtator 9, 2022 MË SHUMË
Orari për intervistim të kandidatëve që kanë aplikuar në konkursin me ref.01/1125 – Fakulteti i Edukimit
Shtator 8, 2022 MË SHUMË
Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin Juridik (Penal dhe Kushtetues) për vitin akademik 2022/2023
Shtator 8, 2022 MË SHUMË
Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin Juridik për vitin akademik 2022/2023
Shtator 7, 2022 MË SHUMË
Raporti i komisionit recensues në Fakultetin Juridik
Shtator 5, 2022 MË SHUMË