Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore baçelor, në vitin akademik 2018-2019
Korrik 9, 2018 MË SHUMË
BQK HAP PROGRAMIN E PRAKTIKËS PËR STUDENTË
Korrik 5, 2018 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në sesionin informues për projekte nga Zyra Amerikane në Kosovë
Qershor 19, 2018 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Qershor 4, 2018 MË SHUMË
Vendim për refuzimin e Ankesës ndaj parashtruesës së ankesës Drita Rexhepi për pozitën: Drejtor i Zyrës për Shkencë,Zhvillim Akademik dhe Cilësi
Maj 28, 2018 MË SHUMË
Vendim i përzgjedhjes së kandidatit pozita: Vozitës në Rektorat
Maj 23, 2018 MË SHUMË
Njoftim për mundësi punësimi në BKT
Maj 15, 2018 MË SHUMË
Konkurs-Marrëveshje për Shërbime të Veçanta
Prill 30, 2018 MË SHUMË
Njoftim per kandidatet e suksesshem sipas konkursit te dates 26.03.2018
Prill 27, 2018 MË SHUMË
Konkurs për praktikë në Raifaissen Bank
Prill 26, 2018 MË SHUMË
Konkurs për vozitës
Prill 23, 2018 MË SHUMË
Thirrje për aplikim në Seminarin: Integrating and Validating practrical Entrepreneurship skills in engineering and ICT studies
Prill 23, 2018 MË SHUMË