Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan ka shënuar 8 vjetorin e themelimit
Mars 8, 2021 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin veror, të vitit akademik 2020/2021
Shkurt 8, 2021 MË SHUMË
Buletini Nr. 12A – Fakulteti i Edukimit
Shkurt 4, 2021 MË SHUMË
Thirrje për Konferencë nga Alma Mater Europaea në Slloveni
Janar 21, 2021 MË SHUMË
Buletini Nr.11 – Fakulteti Juridik
Janar 14, 2021 MË SHUMË
Buletini Nr. 12 – Fakulteti i Edukimit
Janar 8, 2021 MË SHUMË
Buletini nr.12 – Fakulteti Ekonomik
Dhjetor 31, 2020 MË SHUMË
Diskutim publik për Planin Strategjik 2017-2022 të UKZ-së i rishikuar në vitin 2020
Dhjetor 19, 2020 MË SHUMË
Kokurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit Publik “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2020/2021
Dhjetor 10, 2020 MË SHUMË
HERAS PLUS HAP TRI THIRRJE PËR APLIKIME
Dhjetor 1, 2020 MË SHUMË
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2019-2020
Nëntor 10, 2020 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2020-2021
Nëntor 5, 2020 MË SHUMË