Konkurs për zgjedhjen-rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njesitë akademike të Universitetit Publik “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2021-2022
Tetor 22, 2021 MË SHUMË
Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin e Edukimit në vitin akademik 2021/2022
Tetor 15, 2021 MË SHUMË
Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin Juridik në vitin akademik 2021/2022
Tetor 14, 2021 MË SHUMË
Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin Ekonomik në vitin akademik 2021/2022
Tetor 14, 2021 MË SHUMË
Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në vitin akademik 2021/2022
Tetor 14, 2021 MË SHUMË
Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin e Shkencave Aplikative në vitin akademik 2021/2022
Tetor 12, 2021 MË SHUMË
Orari i intervistimit të kandidatëve që kanë aplikuar në Konkursin me nr. ref. 01/1905, dt.13.09.2021; për angazhim në Fakultetin e Shkencave Aplikative, drejtimi matematikë viti akademik 2021/22.
Tetor 7, 2021 MË SHUMË
Orari i intervistimit të kandidatëve që kanë aplikuar në Konkursin me nr. ref. 0111905 , dt.13.09.2021; për angazhim në Fakultetin Ekonomik, viti akademik 2021/2022
Tetor 6, 2021 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2021/2022
Shtator 13, 2021 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor për vitin akademik 2021/2022
Shtator 9, 2021 MË SHUMË
Konvikti i Nxënësve dhe Studentëve në Gjilan ka hapur konkurs për vitin 2021/22
Gusht 25, 2021 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2021-2022
Gusht 6, 2021 MË SHUMË