Në UKZ u mbajt takim bashkëbisedues me Poetin e Parë Laureat të Letërsisë Shqipe Rudolf Marku
Maj 20, 2022 MË SHUMË
MAShTI ka hapur konkurs për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtra të shkencëtarëve për vitin 2022
Maj 12, 2022 MË SHUMË
Thirrje e hapur nga MASHTI për projekte të vogla shkencore, publikime shkencore dhe mobilitete
Mars 30, 2022 MË SHUMË
Thirrje për mobilitet të studentëve të UKZ, në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup
Mars 23, 2022 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik, për semestrin veror 2021/2022, në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike
Shkurt 23, 2022 MË SHUMË
Thirrje për punë praktike në Fondin për të Drejtën Humanitare Kosovë
Shkurt 21, 2022 MË SHUMË
Mundësi trajnimi dhe punësimi për studentët e UKZ nga BPB
Shkurt 21, 2022 MË SHUMË
Njoftim per zgjedhjen-rizgjedhjen e stafit akademik ne baze te Konkursit Ref nr. 0 I 2050 dt 20 09 2021
Shkurt 2, 2022 MË SHUMË
Vendimi për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2020/2021
Dhjetor 8, 2021 MË SHUMË
NJOFTIM PËR KANDIDATËT E SUKSESSHËM PER PUNË PRAKTIKE NË UKZ
Dhjetor 6, 2021 MË SHUMË
Buletini për pozitën 2 – FSHK
Nëntor 27, 2021 MË SHUMË
Buletini për pozitën 1 – FSHK
Nëntor 27, 2021 MË SHUMË