Njoftim për studentet e interesuar per transferim nga Universitetet tjera ne Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka”
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” hap konkurs plotësues për pranim të studentëve
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Konkurs për punësim
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019-2020
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Konkurs i brendshëm
Shtator 13, 2019 MË SHUMË
Buletini Nr.10 – Fakulteti Juridik
Shtator 9, 2019 MË SHUMË
Buletini Nr.10
Shtator 6, 2019 MË SHUMË
Njoftim për kandidatët e suksesshëm për zgjedhjen e personelit akademik për konkursin e datës 26 Mars 2019
Gusht 27, 2019 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2019/2020
Gusht 21, 2019 MË SHUMË
Vendimi për anulim të pozitës për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Juridiko Civile, sipas konkursit të publikuar, nr. 01/375 te dt. 25.03.2019
Gusht 6, 2019 MË SHUMË
Njoftim per kandidatet te cilet jane zgjedhur apo refuzuar nga Senati i Universitetit
Gusht 2, 2019 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019/2020
Korrik 5, 2019 MË SHUMË