Konkurs për vozitës
Prill 23, 2018 MË SHUMË
Thirrje për aplikim në Seminarin: Integrating and Validating practrical Entrepreneurship skills in engineering and ICT studies
Prill 23, 2018 MË SHUMË
Thirrje për Shkollën Verore Ndërkombëtare të Rinisë, mbahet në Shangai të Kinës
Prill 13, 2018 MË SHUMË
Shpallja e rezultateve përfundimtare në bazë të konkursit të brendshëm të datës 13.03.2018 – Njoftim për kandidatët e suksesshëm
Prill 12, 2018 MË SHUMË
Konkurs
Mars 26, 2018 MË SHUMË
Vendim për anulim konkursi
Mars 21, 2018 MË SHUMË
BURSA FULBRIGHT PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020
Mars 16, 2018 MË SHUMË
Njoftim për Konferencën e Dytë Ndërkombëtare “Ide të zgjuar dhe një koncept i ri i rigjenerimit ekonomik në Evropë” – SINCERE
Mars 15, 2018 MË SHUMË
Thirrje për Aplikime për Akademinë Politike të Friedrich-Ebert-Stiftung 2018
Mars 14, 2018 MË SHUMË
Konkurs i Brendshëm
Mars 13, 2018 MË SHUMË
Konkurs për financimin e botimeve dhe publikimeve shkencore në revista me faktorë ndikimi për vitin 2018
Shkurt 21, 2018 MË SHUMË
Federata e Sporteve të Kosovës organizon turnir
Shkurt 9, 2018 MË SHUMË