Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2018/2019
Shtator 14, 2018 MË SHUMË
BULETININ Nr.5
Shtator 12, 2018 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore baçelor, në vitin akademik 2018-2019
Shtator 11, 2018 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen apo rizgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga fusha kushtetuese – administrative në Fakultetin Juridik të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Shtator 6, 2018 MË SHUMË
KONFERENCË NDËRKOMBËTARE PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM
Shtator 4, 2018 MË SHUMË
Vendim nga Komisioni Qëndror për zgjidhjen e ankesave lidhur me provimin pranues – afati i parë në Universitetin Publik “Kadri Zeka”
Korrik 30, 2018 MË SHUMË
Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të enjten
Korrik 25, 2018 MË SHUMË
Njoftim per korigjim te konkursit per pranimin e studenteve te rinje ne Universitetin “Kadri Zeka”, per vitin akademik 2018/2019
Korrik 18, 2018 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore baçelor, në vitin akademik 2018-2019
Korrik 9, 2018 MË SHUMË
BQK HAP PROGRAMIN E PRAKTIKËS PËR STUDENTË
Korrik 5, 2018 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në sesionin informues për projekte nga Zyra Amerikane në Kosovë
Qershor 19, 2018 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Qershor 4, 2018 MË SHUMË