Përfaqësues të Ambasadës Amerikane në Kosovë kanë vizituar UKZ
Nëntor 20, 2019 MË SHUMË
Për nderë të 28 Nëntorit, UKZ hap thirrje për garë në fushën e artit figurativ
Nëntor 18, 2019 MË SHUMË
NË PRAG TË FESTAVE TË NËNTORIT UKZ HAP THIRRJE PËR ESE- GARË ESEISTIKE
Nëntor 16, 2019 MË SHUMË
Njoftim për mbajtjen e Provimit pranues në programin Master E-qeverisja dhe Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike
Nëntor 1, 2019 MË SHUMË
Vazhdon të jetë i hapuri Konkursi për pranimin e studentëve në studime Master
Tetor 29, 2019 MË SHUMË
EUF – Traineeship opportunity
Tetor 29, 2019 MË SHUMË
Raporti për zgjedhjen e Stafit të Angazhuar Akademik në FSHA për vitin akademik 2019/2020
Tetor 29, 2019 MË SHUMË
Raport i Komisionit per zgjedhjen e stafit akademik per angazhim ne semestrin dimeror dhe veror; Juridik 19-20
Tetor 25, 2019 MË SHUMË
Raport i Komisionit per zgjedhjen e stafit akademik per angazhim ne semestrin dimeror dhe veror; FSHK 19-20
Tetor 25, 2019 MË SHUMË
Njoftim për praktikë /punë në Bankën për Biznes
Tetor 25, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për angazhim – Mësimdhënës Fusha e Marketingut
Tetor 25, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrjën në ligjëratën që do të mbahet nga Organizata “Nisma e të rinjëve për të drejtat e njeriut”
Tetor 23, 2019 MË SHUMË