Shpallje e konkurseve nga MASHT për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve dhe për projekte të vogla shkencore
Janar 25, 2017 MË SHUMË
Konkurs nga USAID për studentët e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Tetor 31, 2016 MË SHUMË
MASHT ka hapur konkurs për ndarje të bursave për studentët e Universiteteve Publike për vitin akademik 2016- 2017
Tetor 14, 2016 MË SHUMË
Konkurs për bursa të studentëve nga Kosova në Universitetin e Sheffield-it, Fakultetin Ndërkombëtar “City College”, 2016-17
Qershor 3, 2016 MË SHUMË
Unioni i Bizneseve Shqiptare në Gjermani dhe Oda Ekonomike Gjermano Kosovare kan shpall konkurs për bursa për studentet e vitit akademik 2016/2017
Mars 2, 2016 MË SHUMË
Njoftim për fillimin e semestrit veror në vitin akademik 2015/2016
Shkurt 12, 2016 MË SHUMË
Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit “Kadri Zeka”në Gjilan për vitin akademik 2015/2016
Janar 6, 2016 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Nëntor 15, 2015 MË SHUMË
Konkurs për ndarje të bursave për studentët e Universiteteve publike për vitin akademik 2015-2016
Nëntor 6, 2015 MË SHUMË
Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit “Kadri Zeka”në Gjilan, për vitin akademik 2014/2015
Tetor 21, 2014 MË SHUMË